Kundservice

 

VANLIGA FRÅGOR

Kamera och integritet

Hur fungerar Smart Verifiering?

När ett inbrottslarm löser ut börjar våra system arbeta direkt vilket inkluderar att inhämta bilder från larmsystemet och att förbereda kontakt med kunden. Vi använder så kallad Smart Verifiering vilket innebär att i de fall behörig frånkoppling sker inom 60 sekunder kvitteras larmet bort automatiskt och försvinner från larmkön. Detta betyder att det inte längre finns synligt för larmoperatörer att plocka upp. Varje gång Smart Verifiering används meddelas kunden om detta via sms. Bilderna finns kvar i vårt system i 60 dagar och raderas sedan automatiskt. Skälet till att de finns kvar i systemet är att det finns situationer då ett återkallat larm övergår i ett skarpt larm, men också för teknisk uppföljning, delning med polis vid efterföljande brottsutredning eller om kunden efterfrågar en uppföljning av larmhanteringen.

Kan Verisure livestreama från min kamera?

Med vår senaste videodetektor kompletteras möjligheten att ta bilder med möjligheten till livestreaming. Fördelen med livestreaming jämfört med bilder är att vår larmcentral ges ännu bättre förutsättningar att verifiera en pågående inbrotts- eller brandsituation. Verisure kan enbart livestreama vid en larmhändelse men som kund har du själv tillgång till livestreaming genom Verisure App. Komponenten är däremot tekniskt förberedd för att vi inom en snar framtid också från larmcentralen ska kunna livestreama när ett larm har utlösts, för att ytterligare förbättra vår larmtjänst. Som vi tidigare nämnt är det inte tekniskt möjligt för våra larmoperatörer att komma åt en kameradetektor eller videodetektor utan att larmet har utlösts.

Vilken tillgång har er larmcentral till bilder?

Verisure har endast tillgång till bilder från en kamera när ett larm har utlösts – aldrig annars. Vårt system gör det tekniskt omöjligt i alla andra situationer.

Vi använder kameror för att verifiera ett aktuellt larm om brand, inbrott eller kontaktlarm. Våra medarbetare hanterar skarpa larmsituationer varje dag – inbrott, brand, överfall, stöld och andra nödsituationer.

Det finns flera tillfällen där larmcentralen behöver få tillgång till bildmaterial från en tidigare larmhändelse – som situationer då ett återkallat larm övergår i ett skarpt larm, men också för teknisk uppföljning, delning med polis vid efterföljande brottsutredning eller om kunden efterfrågar en uppföljning av larmhanteringen. Alla bilder raderas automatiskt efter 60 dagar.

Vår teknologi och våra processer är utformade för att värna våra kunders integritet. Varje gång en larmoperatör hanterar en bild loggas detta i våra system och vi har strikta regler och policyer för hur våra anställda ska agera – vilket också följs upp och utvärderas löpande. Vår certifierade larmcentral, och processerna och arbetssätten kopplade till denna, granskas regelbundet såväl internt som externt av bland annat Länsstyrelsen.

Vilken data lämnar vi ut till våra kunder?

Som kund har du alltid rätt, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, att begära ut dina kunduppgifter. Dessutom har alla kunder tillgång till samtliga larmhändelser i både appen och på mina sidor. Det enda som vi däremot är skyldiga att ta bort är eventuella personuppgifter som rör andra personer än kunden själv som vi av integritetsskäl inte får lämna ut.

När har Verisure tillgång till bilder från min kamera?

Verisure har endast tillgång till bilder eller video från en kamera när ett larm har utlösts – aldrig annars. Vårt system gör det tekniskt omöjligt i alla andra situationer.

Vi använder kameror för att verifiera ett aktuellt larm om brand, inbrott eller kontaktlarm. Våra medarbetare hanterar skarpa larmsituationer varje dag – inbrott, brand, överfall, stöld och andra nödsituationer.

Det finns flera tillfällen där larmcentralen behöver få tillgång till bildmaterial från en tidigare larmhändelse – som situationer då ett återkallat larm övergår i ett skarpt larm, men också för teknisk uppföljning, delning med polis vid efterföljande brottsutredning eller om kunden efterfrågar en uppföljning av larmhanteringen. Alla bilder raderas automatiskt efter 60 dagar.

Vår teknologi och våra processer är utformade för att värna våra kunders integritet. Varje gång en larmoperatör hanterar en bild loggas detta i våra system och vi har strikta regler och policyer för hur våra anställda ska agera – vilket också följs upp och utvärderas löpande. Vår certifierade larmcentral, och processerna och arbetssätten kopplade till denna, granskas regelbundet såväl internt som externt av bland annat Länsstyrelsen.

Larminställningar och funktioner

Hur vet jag att mitt larm fungerar?

Varje enskild larmkomponent funktionstestas automatiskt vid flera tillfällen dagligen. Om något i systemet skulle indikera att ett fel föreligger blir vi och våra kunder informerade om detta för att åtgärder ska kunna vidtas omgående. Våra larmkomponenter är godkända och certifierade enligt europeisk standard (EN 50131 för inbrottslarm och EN 14604 för rökdetektorer).

Kan någon störa ut mitt larm med en störsändare?

Ditt larmsystem har två skydd mot störsändare. Det har en jamming-detektering som i tidigt skede skickar ett larm till vår larmcentral om en ”Jamming-attack”, som vi agerar på. Och om det är GSM som störs ut är larmsystemet, i de fall möjlighet finns, uppkopplat via bredbandet som ett extra skydd. Vi rekommenderar därför alltid våra kunder att ha sitt system uppkopplat via bredband.

Vårt larm skyddas således från störsändare på två sätt, men tar sig inbrottstjuven ändå sig förbi dessa kommer larmet ändå att fortsätta fungera och hämta exempelvis bilder som skickas till vår larmcentral så snart kommunikationen återställts – det vill säga så snart störsändaren slutar störa kopplingen.

Användare och kontaktpersoner

Inställningar för kontaktpersoner
Byta användarkod
Användarprofiler

Larmfunktioner

Vad är skalskydd
Husdjursanpassning
Aktivera funktionen dörrklocka

Bredband

Byta router
Bredband offline
IP-telefoni

Faktura

Nytt pris på fakturan

Priset för din larmtjänst kan ändras med anledning av att du gör förändringar i larmsystemet och/eller tillhörande tjänster, eller att vi gör en justering av priset.

Inför 2023 har vi gjort vissa justeringar av priset för larmtjänsten med anledning av utveckling av ny funktionalitet och ökande kostnader i vår verksamhet.

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra innehållet i larmtjänsten och tillför kontinuerligt nyheter. Under 2022 har vi bland annat utvecklat hotkod för ökad trygghet i fler situationer och lanserat ett samarbete med försäkringsbolaget Hedvig. Tack vare att du är kund hos oss och därigenom begränsar risken för inbrotts- brand- och vattenskador erbjuder Hedvig 20% rabatt på ditt nuvarande pris på din hemförsäkring när du byter till dem. Tidigare har vi lanserat Verisure Guardian – kontaktlarmet i mobilen som du kan ta med överallt – för din ökade trygghet vid vistelser utanför hemmet. Vi hoppas du tar del av alla våra förbättringar – vi gör dem med utgångspunkt i våra kunders önskemål och för din trygghet. I det fall vi gör en justering av priset sker det givetvis i enlighet med allmänna villkor för larmtjänsten. 

E-faktura

Hur ansöker jag om e-faktura?

I din internetbank väljer du Verisure som leverantör av e-faktura. Ange ditt kundnummer så får du kommande fakturor levererade till internetbanken där du enkelt gör din betalning. Kundnumret hittar du högst upp på din pappersfaktura.

Ändra faktureringsadress

Enklast är om du loggar in på Mina Sidor och väljer inställningar och sedan faktureringsadress. Om du inte har tillgång till Mina Sidor så kan du kontakta oss via telefon 020-7 24 365.

Fakturakopia

Logga in på Mina Sidor och gå till Konto och avtalsinformation/Fakturahistorik för att ladda ner en faktura. Om du betalar via autogiro skapas inga fysiska fakturor och därför kan du heller inte ladda ner en fakturakopia. Notera att detta ej fungerar om du har månadsvis autogirobetalning, där skapas inga fysiska fakturor i vårat system.

Hjälp att tolka fakturan

Vi har skapat ett exempel på en faktura för att förklara några av de vanligaste frågorna.

Autogiro

Förenkla dina betalningar genom att slopa pappersfakturan. Du sparar tid, slipper faktureringsavgift och gör samtidigt en insats för miljön.

Flytt

Flytt

Flyttanmälan
Uppsägningstid
Återlämnande av nycklar

Renovering och batteribyte

Renovering

Om du behöver ta ner en komponent är det viktigt att du använder dig av vår gör-det-själv-process ”Renovera” som finns på Mina Sidor. Där kan du aktivera serviceläge och få instruktioner om hur du går tillväga.

Batteribyte

När du fått en varning om lågt batteri kan du antingen byta batteriet själv eller så kan en av våra tekniker hjälpa till.

Verisure App och Mina Sidor

Verisure Guardian

Så här fungerar Verisure Guardian
Verisure SOS
Check on me

Verisure App

Uppdateringar
Verisure App i din smarta klocka
Påminnelser

Inloggning och nytt Mina Sidor-konto

Glömt lösenord
Bytt telefonnummer eller mejladress
Har jag ett Mina Sidor konto?
Tvåstegsverifering

Användare och rättighetsnivåer

Rättighetsnivåer
Tilldela koder
Bjuda in användare

@Home

Vad är @Home
@Home status
Hur påverkar telefonens platstjänst @Home

Verisure Smart

Hur fungerar smarta knappar
Smart plug
Smart väckarklocka

Yale Doorman

Yale Doorman

Integrera Yale Doorman med larmsystemet
Låsa upp och larma
Koder och brickor

Hur fungerar brandlarmet?

Hur verifierar Verisure ett brandlarm?

Larmhantering handlar om detektering, verifiering och åtgärd. Vi hanterar mängder av larm varje dag och majoriteten av dessa är falsklarm. När brandlarmet går vill vi verifiera vad som händer genom att ta en bild eller en videosekvens med kameran för att kunna bekräfta om det är ett skarpt eller falskt larm. Vi kan även koppla upp oss mot röstenheten i bostaden för att prata med boende och därmed verifiera den första larmsignalen. Lyckas vi inte verifiera larmet med hjälp av larmsystemet eller genom kontakt med kunden skickar vi alltid väktare till platsen.

Ringer ni alltid brandkåren när ni får ett brandlarm?

Vi släpper aldrig ett brandlarm förrän vi är säkra på orsaken till det. Våra larmoperatörer är mycket väl tränade att verifiera larm snabbt och kontakta räddningstjänst vid behov. När larmet väl är verifierat informerar vi SOS Alarm som då har den information som de kräver av oss för att kunna skicka brandkåren.

Vi har ett nära samarbete med SOS Alarm och vi agerar helt i enlighet med deras instruktioner – som innebär att vi alltid måste kunna verifiera brand på platsen för att de ska skicka brandkåren.

För att verifiera ett brandlarm där vi inte ser något på kameran, kontaktar vi kunden i hemmet via röstenheten. Om ingen är hemma kontaktar vi kunden på telefon och om de inte svarar där kontaktar vi andra personer som är angivna på kundens kontaktlista. Får vi ingen kontakt skickar vi alltid väktare till platsen.

 

KONTAKTA OSS

Öppettider telefon kundtjänst
Vardagar: 8-19
Helgdagar: 9-17

Telefon kundtjänst: 020-7 24 365
Telefon kundtjänst från utlandet: +46 13 31 77 00
Försäljning/information hemlarm: 013-31 71 73
Fax: 013 -31 77 02

Besöksdress: Gumpekullavägen 8, 582 78 Linköping
Postadress: Box 2511, 580 02 Linköping

Organisationsnummer: 556153-2176

Har du en fråga om ditt larm?

Har du en specifik fråga om ditt larm, till exempel om en faktura, en serviceanmälan eller frågor om funktion/larmhändelse, behöver du använda kontaktformuläret på Mina Sidor eller i Verisure App.

Till Mina Sidor

Om din fråga är generell kan du ställa den med hjälp av formuläret nedan.

 

ATT BESTÄLLA HEMLARM STEG FÖR STEG

Behovsanalys

1. Behovsanalys

Är du osäker på vilket hemlarm som passar din bostad så kan du göra vårt test. Resultatet utgör grunden i vår rekommendation till dig. Du får även kostnadsfri rådgivning via telefon eller hemma hos dig, där vi diskuterar vilka tjänster du är intresserad av och vad som passar din bostad och dess planlösning.

 

 

 

Rekommenderad larmlösning

2. Rekommenderad lösning

När analysen är klar ger vi dig en rekommenderad lösning. Den innehåller de tjänster och det antal komponenter som behövs för att uppfylla dina behov.

 

 

Offert

3. Offert

Du får i samband med rekommendationen även en offert att ta ställning till, med installationskostnad och kostnad för larmtjänst. Kostnaderna varierar beroende på vilka och hur många komponenter som behöver installeras. Detta påverkas av vilka tjänster du vill ha, storlek på bostaden, planlösning, antal ingångar och fönster.

 

 

Installation och genomgång

4. Installation och genomgång

När du beställt larmet kommer en professionell installatör hem till dig och monterar det. Då går ni även igenom hur allting fungerar. Har du frågor efter det kan du kontakta kundtjänst som finns på plats och hjälper dig dygnet runt.

 

 

Vill du skaffa hemlarm?

Lämna ditt nummer så kontaktar vi dig.

Genom att klicka på knappen accepterar du vår integritets- och webbplatspolicy

ÄR DU REDAN KUND HOS VERISURE?

Rekommendera oss och få en fri månad till dig och din vän.

Har du familj eller vänner som funderar på att skaffa larm till sitt hem? Eller är intresserade av några av våra produkter och tjänster?

Fyll i deras uppgifter här så kontaktar vi dem. Om din rekommendation leder till att din vän blir kund, får både du och vännen en fri månad på larmtjänsten som tack för hjälpen.

Som kund får du alltså en fri månad per vän som blir kund. Ju fler rekommenderade vänner som blir kunder, desto fler fria månader får du.

Fyll i uppgifterna nedan, tack för att du rekommenderar oss!