Tvåstegsverifiering

Tvåstegsverifiering och inloggning

Tvåstegsverifiering är en beprövad metod för att öka säkerheten vid användandet av digitala verktyg, i vårt fall Mina Sidor och Verisure App.

Genom att du vid inloggning behöver använda både något du vet (dina användaruppgifter) och något du har (t ex mobiltelefon) minskar möjligheten för att någon olovligen får åtkomst till dina uppgifter.  

All den funktionalitet du har tillgång till när du har loggat in skyddas av ytterligare en nivå av säkerhet. Du kommer även fortsättningsvis behöva använda din larmkod vid av- och pålarmning, och vid ändring av känsliga detaljer/inställningar kommer vi som tidigare att kräva verifiering med sms-kod.

Så funkar tvåstegsverifiering

Alla nya inloggningsförsök till Mina Sidor, Verisure App och webbshopen säkras med tvåstegsverifiering. Vi har skapat en guide som visar hur det fungerar.

Vanliga frågor

Kan jag välja bort tvåstegsverifiering?

Ja, men det är ingenting vi rekommenderar. Om du väljer bort tvåstegsverifiering gör du det för hela kontot, d.v.s. för samtliga enheter du använder för Mina sidor och/eller Verisure App. Om du känner dig trygg med att fortsättningsvis använda dig av endast användarnamn och lösenord kan du välja bort tvåstegsverifiering under menyn Konto/Inloggningsuppgifter och valet Avaktivera tvåstegsverifiering på Mina Sidor. Du behöver logga in en gång med tvåstegsverifiering för att se detta alternativ.

Om jag väljer bort tvåstegsverifiering nu, kan jag aktivera den vid ett senare tillfälle?

Ja, det kan du. Gå in på Inloggningsuppgifter under menyn för Konto > Aktivera tvåstegsverifering.

Jag påbörjade en inloggning med tvåstegsverifiering, men fick börja om efter en stund. Varför?

Av säkerhetsskäl har vi satt en gräns om 5 minuter för varje steg i processen. Detta innebär att om du spenderar mer än fem minuter innan du slutför något steg och går vidare, kommer du att behöva börja om från början. En omstart räknas som ett nytt inloggningsförsök, och om du misslyckas tre gånger kommer ditt konto att låsas under 15 minuter.

Behöver jag ange en engångskod varje gång jag loggar in, även om jag alltid använder mig av samma enhet (mobiltelefon, surfplatta, dator)?

För inlogg på Mina Sidor och Verisure App kan du ange en enhet du loggar in från som tillförlitlig, och detta är något vi rekommenderar för enheter du använder ofta. Du får frågan om att spara enheten som tillförlitlig vid ditt första inloggningstillfälle. Genom att göra detta krävs inte tvåstegsverifiering vid din nästa inloggning från denna enhet.

Du kan alltid justera dina inställningar för tillförlitliga enheter under menyn Konto/Inloggningsuppgifter på Mina sidor.

Vid vilka tillfällen behöver jag logga in till Verisure App med tvåstegsverifiering på nytt?

För Verisure App tillämpar vi aktivitetsbaserade sessioner. Detta innebär att så länge du använder appen minst en gång per månad, kommer du att stanna inloggad. Om du inte använder appen på en månad kommer du att bli tillfrågad om att logga in på nytt – med användarnamn och lösenord om enheten du använder är satt som tillförlitlig, i annat fall med användarnamn och lösenord i kombination med sms-kod.

Vad innebär det att jag anger en enhet som "tillförlitlig"?

När du anger en enhet, t ex en mobiltelefon eller dator, som tillförlitlig betyder det att du vid nästa inloggning inte kommer att behöva ange en engångskod. Om du önskar justera dina inställningar för säkra enheter kan du göra det under menyn Konto > Inloggningsuppgifter när du är inloggad.