Vi skyddar det som betyder mest

VI SKYDDAR DET SOM BETYDER MEST

På Verisure är vårt åtagande för hållbarhet en del av vår identitet. Vår strategi bygger på Våra kunder, Våra medarbetare, Våra samhällen och Vår planet. I allt vi gör utgår vi alltid ifrån en hög standard för etik och integritet.

De fem kärnpelarna finns ständigt närvarande under vår övergripande mission: Vi skyddar det som betyder mest. Inom varje kärnpelares område har vi tagit fram tydliga prioriteringar, åtaganden och tillhörande KPI:er. Följ med oss på vår hållbarhetsresa.

Ladda ner vår senaste hållbarhetsrapport