Hållbarhetsstrategi

Hållbarhetsstrategi

Vårt engagemang för ESG är en del av företagets syfte, uppdrag och företags-DNA.

Vi strävar efter att ge det bästa skyddet för familjer och småföretag. Vi strävar också efter att överträffa det för att uppfylla vårt löfte, vilket innebär att göra skillnad för att maximera värdet inte bara för vår verksamhet och våra kunder, utan även för samhället i stort.

Det här är Verisure

Människor som skyddar människor

Vi är den ledande leverantören av professionellt övervakade larm i Europa, med en stark närvaro i Latinamerika. Vi tycker att det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg och säker. Vårt uppdrag är att ge familjer och småföretagare sinnesfrid när som helst och var som helst.

+5

miljoner kunder. 

+800k

nya kunder.

17

länder i Europa och Latinamerika.

+26k

engagerade kollegor.

ESG-strategi

Lyssna på våra intressenter

Vår förmåga att leverera på våra löften till våra intressenter har väglett oss genom åren och lärt oss att det bästa sättet att anpassa sig till olika ögonblick i historien är genom att lyssna. Våra kunder, partners och andra intressenter litar på oss på grund av vår integritet, vaksamhet och det engagemang vi visar.

Vi har genomfört en väsentlighetsanalys där vi engagerat både interna och externa intressenter för att fastställa våra mest väsentliga ESG-områden.

En väsentlighetsanalys sätter fokus på områden som har ett betydande inflytande på våra intressenters uppfattning om vår prestation och vår förmåga att skapa och upprätthålla värde. Med andra ord avgör väsentlighet när ett område är tillräckligt relevant för att betraktas som en del av vår affärsstrategi.

Detta är representerat i vår väsentlighetsmatris:

Vi agerar

För att översätta  prioriteringar till mål har vi analyserat och prioriterat olika nyckeltal när det kommer till våra interna prioriteringar, rapportering och krav från intressenter. Vi har sen använt dessa för att definiera vår färdplan inom ESG för 2023-2025, som är en ny formaliserad strategi godkänd av styrelsens ESG-utskott. Vi betraktar policyer, regleringar och utbildning som våra viktigaste operativa möjliggörare, tillsammans med aktivt ledarskap, utbyte av bästa praxis samt intern och extern kommunikation.

ESG-strategi

United Nations Global Compact (UNGC)

United Nations Global Compact (UNGC)

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs)

Mångfald, Jämlikhet, Inkludering & Tillhörighet

Diversity, Equality, Inclusion & Belonging (DEIB) är en nyckelprioritet för vårt företag och återspeglas i affärs- och ESG-strategier. Vi vill vara tillgängliga i de samhällen där vi verkar runt om i världen, och vi vill göra detta genom att skapa en inkluderande miljö där alla kan ta med sig sin identitet och unikhet i arbetet. Vi vill säkerställa tillgång till möjligheter och meritokrati för alla, mildra potentiella fördomar i alla nyckelprocesser och främja en stark kultur och ledarskapsstil som främjar inkludering och tillhörighet.

(DEIB) Vi är fast beslutna att arbeta aktivt med DEIB för våra anställda, kunder och samhällen.

Vi eftersträvar en bred representation med ett starkt fokus på "kön", följt av "ålder" och "funktionsvariation", vilket säkerställer tillgång till möjligheter för alla genom meritokrati och inkludering.

Vi vill skapa arbetsmöjligheter för de i vårt samhälle som har svårt att få arbete. Vi använder denna mycket värdefulla talangkälla för vår kontinuerliga tillväxt samtidigt som vi förbättrar vår konkurrensfördel.