SAMMANFATTNING - INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR KONSUMENTER

Allmänt och materiellt tillämpningsområde

För Verisure är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med detta integritetsmeddelande (”Integritetsmeddelande”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. Detta Integritetsmeddelande gäller för privatpersoner som väljer att ta del av våra tjänster, inklusive vår försäljning av produkter, relaterade till hemlarm och övervakningskameror (”Tjänster”).

I vår roll som personuppgiftsansvarig tillser vi att tillämplig lagstiftning om skydd för dina personuppgifter alltid följs och att vi endast behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta Integritetsmeddelande.

För närmare information om de tjänster du valt att ta del av och dess funktionalitet, vänligen se Verisures allmänna villkor, tjänstevillkor, instruktioner och manualer.

Vår behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar endast dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen. De av Verisure identifierade ändamålen för behandling av dina personuppgifter är följande:

 • För att ingå avtal med dig,
 • För att genomföra kreditprövning vid köptillfälle,
 • För att administrera avtalet med dig, inklusive betalningar,
 • För att hantera inkommande larm,
 • För att utvärdera och följa upp vår hantering av larmincidenter,
 • För att möjliggöra för dig att använda monitoreringsfunktionen i din bostad, tomt och andra privata byggnader,
 • För att tillhandahålla kundtjänst och tekniskt stöd i förhållande till våra Tjänster,
 • För att sälja våra Tjänster,
 • För att marknadsföra våra Tjänster,
 • För att kvalitetssäkra, förbättra och utveckla våra Tjänster,
 • För att utvärdera prissättning och kampanjer,
 • För att fullgöra Verisures rättsliga förpliktelser,
 • För att möjliggöra fusioner, avyttringar, omstruktureringar, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Verisures tillgångar,
 • För att tillvarata Verisures rättsliga intressen vid en tvist, och
 • För att skydda Verisures och Verisures kunders integritet samt konfidentiella information.

För tjänsten ”Identity protection service”, har vi avtal med vår partner Experian i Norge som kommer att samla in information direkt från dig som kund till oss på Verisure och där de agerar självständig personuppgiftansvarig för ditt persondata. Vi ber dig att, i förekommande fall, noga läsa igenom deras integritetsmeddelande via tjänsten som finns i Verisure’s App, innan något persondata delas.

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se tabellerna nedan.

De kategorier personuppgifter vi behandlar är följande:

 • Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter till av kunden utvald kontaktperson, såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Kontaktuppgifter till potentiella kunder, såsom namn, hemadress, telefonnummer och e-postadress.
 • Boenderelaterad information, såsom beskrivning av din bostad.
 • Demografiska uppgifter, såsom ålder.
 • Hushållsrelaterade uppgifter såsom antal vuxna och barn i hushållet.
 • Betalningsuppgifter, såsom uppgifter om kredit- och kontokortsuppgifter, bankkontonummer och annan information relaterad till betalning av Tjänsten.
 • Larmloggsuppgifter, såsom information om när du larmar på, larmar av och all kommunikation som sker med Verisure inom ramen för larmhantering.
 • Enhetsdata, såsom statusinformation om de enheter som är installerade i hushållet för att säkerställa att de är i drift och fungerar.
 • Geolokaliseringsdata, såsom GPS-data från din mobila enhet.
 • Beteendedata, såsom exempelvis vilka e-postmeddelanden du har öppnat och vilka länkar du valt att klicka på.
 • Verifieringsuppgifter, såsom kodord kopplat till din användarprofil.
 • Användarinformation, såsom information om dig och de personer som är kopplade till din installation och ditt unika installationsnummer.
 • Bild- och ljudmaterial i händelse av larm, såsom bild, video och ljud som kan innefatta dels dina personuppgifter, dels andras personuppgifter om de närvarar när larmet triggas.
 • Bild- och ljudmaterial vid din egen användning av monitoreringsfunktionen i din bostad, tomt och andra privata byggnader, såsom bild, video och ljud som kan innefatta dels dina personuppgifter, dels andras personuppgifter om de befinner sig inom det övervakade området.
 • Ljudmaterial i form av ditt larmsamtal eller annat inkommande eller utgående samtal mellan dig och Verisure.
 • Kreditprövningsuppgifter, såsom uppgifter om betalningsanmärkningar och utmätning.
 • Känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om hälsa antingen om du självmant väljer att dela med dig av sådana uppgifter då du anser det relevant för att ta del av Tjänsten (ex. angående hörselnedsättning som förhindrar dig från att höra sirenen), eller för det fall det skett en olycka i händelse av en incident, såsom vid sjukdomsfall.
 • Annan information som du anger i din kommunikation med oss.

Politiskt utsatt person / Politically Exposed Persons (PEP)

Om du vid något tillfälle bedömer att du är en så kallad ’Politiskt utsatt person’, ber vi dig att kontakta oss på [email protected], i syfte att hålla dig informerad om hur din persondata då behandlas hos oss.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om detta Integritetsmeddelande, vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter, tveka inte att kontakta Verisure på [email protected].

FULLSTÄNDIG INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR KONSUMENTER

1. ALLMÄNT

1.1    För Verisure Sverige AB, org. nr 556153-2176 ("Verisure"), är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med detta integritetsmeddelande ("Integritetsmeddelande") visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. Detta Integritetsmeddelande gäller för dig som väljer att ta del av våra Tjänster.

1.2    För det fall du som kund väljer att ange kontaktpersoner kommer vi att behandla personuppgifter om dessa kontaktpersoner. Om du anger kontaktpersoner förutsätter vi att du dessförinnan har informerat dessa om att Verisure i sådana fall kommer att behandla deras personuppgifter samt att du har delat innehållet i detta Integritetsmeddelande med kontaktpersonerna.

1.3    För närmare information om de tjänster du har valt att ta del av och dess funktionalitet, vänligen se Verisures allmänna villkor, tjänstevillkor, instruktioner och manualer.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

2.1    Verisure är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar således för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lag.

2.2    Vi har utsett ett dataskyddsombud ("Dataskyddsombud") som bland annat ansvarar för att kontrollera att vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.3    Dataskyddsombudet kan nås per e-post på [email protected], alternativt per post på Dataskyddsombud, Box 2511, 580 02 Linköping.

3. VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1    Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att ingå avtal med dig,
 • För att genomföra kreditprövning vid köptillfälle,
 • För att administrera avtalet med dig, inklusive betalningar,
 • För att hantera inkommande larm,
 • För att utvärdera och följa upp vår hantering av larmincidenter,
 • För att möjliggöra för dig att använda monitoreringsfunktionen i din bostad, tomt och andra privata byggnader,
 • För att tillhandahålla kundtjänst och tekniskt stöd i förhållande till våra Tjänster,
 • För att sälja våra Tjänster,
 • För att marknadsföra våra Tjänster,
 • För att kvalitetssäkra, förbättra och utveckla våra Tjänster,
 • För att fullgöra Verisures rättsliga förpliktelser,
 • FFör att möjliggöra fusioner, avyttringar, omstruktureringar, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Verisures tillgångar,
 • För att tillvarata Verisures rättsliga intressen vid en tvist, och
 • För att skydda Verisures och Verisures kunders integritet samt konfidentiella information.

3.2.   De kategorier personuppgifter vi behandlar är följande:

 • Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter till av kunden utvald kontaktperson, såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Kontaktuppgifter till potentiella kunder, såsom namn, hemadress, telefonnummer och e-postadress.
 • Boenderelaterad information, såsom beskrivning av din bostad.
 • Demografiska uppgifter, såsom ålder.
 • Hushållsrelaterade uppgifter såsom antal vuxna och barn i hushållet.
 • Betalningsuppgifter, såsom uppgifter om kredit- och kontokortsuppgifter, bankkontonummer, bankens namn eller annan information relaterad till betalning av Tjänsten.
 • Larmloggsuppgifter, såsom information om när du larmar på, larmar av och all kommunikation som sker med Verisure inom ramen för larmhantering.
 • Enhetsdata, såsom statusinformation om de enheter som är installerade i hushållet för att säkerställa att de är i drift och fungerar.
 • Geolokaliseringsdata, såsom GPS-data från din mobila enhet.
 • Beteendedata, såsom exempelvis vilka e-postmeddelanden du har öppnat och vilka länkar du valt att klicka på.
 • Verifieringsuppgifter, såsom kodord kopplat till din användarprofil.
 • Användarinformation, såsom information om dig och de personer som är kopplade till din installation och ditt unika installationsnummer.
 • Bild- och ljudmaterial i händelse av larm, såsom bild, video och ljud som kan innefatta dels dina personuppgifter, dels andras personuppgifter om de närvarar när larmet triggas.
 • Bild- och ljudmaterial vid din egen användning av monitoreringsfunktionen i din bostad, tomt och andra privata byggnader, såsom bild, video och ljud som kan innefatta personuppgifter av dels dig, dels andra som befinner sig inom det övervakade området.
 • Ljudmaterial i form av ditt larmsamtal eller annat inkommande eller utgående samtal mellan dig och Verisure.
 • Kreditprövningsuppgifter, såsom uppgifter om betalningsanmärkningar och utmätning.
 • Känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om hälsa antingen om du självmant väljer att dela med dig av sådana uppgifter då du anser det relevant för att ta del av Tjänsten (ex. angående hörselnedsättning som förhindrar dig från att höra sirenen), eller för det fall det skett en olycka i händelse av en incident, såsom vid sjukdomsfall.
 • Annan information som du anger i din kommunikation med oss

  I tabellerna nedan kan du läsa mer om hur vi på Verisure behandlar dina personuppgifter när du använder Verisures Tjänster.

ÄNDÅMÅL

Vad vi gör:

Vi behandlar information om dig för att kunna ingå avtal med dig och tillhandahålla våra Tjänster. För att kunna ge dig ett kostnadsförslag behöver vi exempelvis behandla boenderelaterad information om såsom hur stor bostad du har, hur många våningar det finns, antal dörrar och fönster samt hur många som är bosatta där. Kostnadsförslaget kan ges antingen via telefon, hembesök eller via frågeformuläret online. För att sedan kunna upprätta ett avtal och säkerställa betalning för Tjänsterna behöver vi samla in information såsom betalningsmetod, personnummer och kontaktuppgifter.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Personnummer.

Boenderelaterad information, såsom beskrivning av din bostad.

Betalningsuppgifter, såsom uppgifter om kredit- och kontokortsuppgifter, bankkontonummer, bankens namn eller annan information relaterad till betalning av Tjänsten.

Annan information som du anger i din kommunikation med oss.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

Vad vi gör:

Vi utför en förenklad extern kreditprövning på alla nya kunder, något som inte kommer att påverka ditt kreditbetyg.

Kreditupplysningen tas i samband med att du som kund vill göra ett köp och i samband därtill ansöker om att betala med kredit.

Om Verisure tar en kreditupplysning för ditt köp hos oss kommer du att få en kopia på kreditupplysningen via mejl eller post av kreditupplysningsbolaget. Kreditupplysningen delas endast med dig och Verisure och påverkar inte din kreditvärdighet.

Kategorier av personuppgifter:

Kreditprövningsuppgifter, såsom uppgifter om betalningsanmärkningar och utmätning.

Rättslig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på Verisures berättigade intresse av att säkerställa betalning vid köp med kreditbetalning. Verisure tillhandahåller möjligheten att köpa teknisk utrustning vilket motiverar att en kreditkontroll av eventuella betalningsanmärkningar, utmätningar eller utmätningsförsök genomförs för det fall du väljer att betala med kredit. Verisures berättigade intresse anses efter en samlad bedömning väga tyngre än den registrerades rätt till skydd av personuppgifter.

Vad vi gör:

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera kundavtalet med dig, exempelvis genom hantering av din kundprofil och ditt användarkonto samt för att hantera betalning för Tjänsterna.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Personnummer.

Kontaktuppgifter till av kunden utvald kontaktperson, såsom namn, telefonnummer och e-postadress.

Hushållsinformation, såsom beskrivning av din bostad.

Betalningsuppgifter, såsom uppgifter om kredit- och kontokortsuppgifter, bankkontonummer, bankens namn eller annan information relaterad till betalning av Tjänsten.

Verifieringsuppgifter, såsom kodord kopplad till din användarprofil.

Användarinformation, såsom information om dig och de personer som är kopplade till din installation och ditt unika installationsnummer.

Känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om hälsa om du anser att det är nödvändigt för Verisure att vara medveten om några särskilda omständigheter som har relevans för larmhanteringen, exempelvis nedsatt hörsel eller fysisk funktionsnedsättning.

Annan information som du anger i din kommunikation med oss.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

Vad vi gör:

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera ett inkommande larm. Detta inkluderar bland annat att verifiera larmorsak, kontakta dig eller någon av dig angivna kontaktpersoner, ta emot inkommande larmsamtal samt identifiera dig som kund. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att kunna hantera och följa upp larmet samt påkalla polis eller annan blåljuspersonal vid behov.

För att kunna tillhandahålla larmtjänsten behöver vi registrera signaler som du skapar i larmsystemet, till exempel när du aktiverar larmet (larmar på) eller avaktiverar (larmar av).

Beroende av dina inställningar kan vi även behandla uppgifter om din lokalisering när du använder din mobila enhet och har aktiverat någon av tjänsterna @homeSOS, Verisure SOS eller Check on me. Vid användning av någon av de ovan nämnda tjänsterna kan geolokaliseringsdata behandlas för att exempelvis kunna avgöra om du är hemma när larmet går eller för att skicka push-meddelanden till dig vid aktivering av @HomeSOS funktionen. 

Om du har ett digitalt dörrlås kopplat till larmtjänsten och i den händelse vi har ett inkommande aktivt larm där vi kan verifiera en kritisk situation, har vi möjlighet att låsa upp dörren för att underlätta för blåljuspersonal så att hjälp kan ges snabbare.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Kontaktuppgifter till av kunden utvald kontaktperson, såsom namn, telefonnummer och e-postadress.

Larmloggsuppgifter, såsom information om när du larmar på, larmar av och all kommunikation som sker med Verisure inom ramen för larmhantering.

Enhetsdata, såsom statusinformation om de enheter som är installerade i hushållet för att säkerställa att de är i drift och fungerar.

Verifieringsuppgifter, såsom kodord kopplad till din användarprofil.

Användarinformation, såsom information om dig och de personer som är kopplade till din installation och ditt unika installationsnummer.

Bild- och ljudmaterial i händelse av larm, såsom bild, video och ljud som kan innefatta dels dina personuppgifter, dels andras personuppgifter om de närvarar när larmet triggas.

Känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om hälsa kan komma att behandlas om sådana förekommer i händelse av larm, exempelvis vid sjukdomsfall.

Ljudmaterial i form av ditt larmsamtal eller annat inkommande eller utgående samtal mellan dig och Verisure.

Geolokaliseringsdata, såsom GPS-data från din mobila enhet.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

Vad vi gör:

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att följa upp larmincidenter och utvärdera hur våra Tjänster kan förbättras. Detta gör vi exempelvis genom att kontakta dig för uppföljning av en larmincident. Vid behov kan vi erbjuda dig en trygghetsservice efter det att en larmincident har inträffat, vilket innebär att vi går igenom våra Tjänster och ser om vi kan bidra till ökad trygghetskänsla efter en incident.

Vidare genomför vi kvalitetsuppföljningar av ditt larmupplägg genom att se över och utvärdera befintlig placering av komponenter.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Hushållsinformation, såsom beskrivning av din bostad.

Larmloggsuppgifter, såsom information om när du larmar på, larmar av och all kommunikation som sker med Verisure inom ramen för larmhantering.

Enhetsdata, såsom statusinformation om de enheter som är installerade i hushållet för att säkerställa att de är i drift och fungerar.

Användarinformation, såsom information om dig och de personer som är kopplade till din installation och ditt unika installationsnummer.

Bild- och ljudmaterial i händelse av larm, såsom bild, video och ljud som kan innefatta dels dina personuppgifter, dels andras personuppgifter om de närvarar när larmet triggas.

Ljudmaterial i form av ditt larmsamtal eller annat inkommande eller utgående samtal mellan dig och Verisure.

Annan information som du anger i din kommunikation med oss

Rättslig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på Verisures berättigade intresse av att utvärdera och följa upp vår hantering av larmincidenter, vilket vi anser väger tyngre än intresset för skydd av dina personuppgifter.

Om du inte är intresserad av uppföljning i form av en trygghetsservice har du möjlighet att invända mot en sådan behandling. I sådana fall kommer vi inte att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Inom ramen för detta ändamål behandlar vi även dina personuppgifter på grund av att det är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig när vi utvärderar att komponenter är placerade enligt branschstandard.

 

Vad vi gör:

Vissa av våra Tjänster tillåter dig som kund att använda monitoreringsfunktion i din bostad, tomt och andra privata byggnader. Mediafilerna från monitoreringen behandlas i Verisures mobilapp. Verisures personal har inte tillgång till dessa filer utan ges enbart tillgång till de bilder eller filmer som triggas i händelse av en pågående larmincident. För att kunna möjliggöra din användning av monitoreringsfunktionen behöver vi även registrera signaler som du skapar i larmsystemet, till exempel när du aktiverar larmet (larmar på) eller avaktiverar (larmar av).

För att kunna möjliggöra din användning av monitoreringsfunktionen behöver vi även registrera signaler som du skapar i larmsystemet, till exempel när du aktiverar larmet, det vill säga larmar på eller avaktiverar, det vill säga larmar av.

Kategorier av personuppgifter:

Bild- och ljudmaterial vid din egen användning av monitoreringsfunktionen i din bostad, tomt och andra privata byggnader, såsom bild, video och ljud som kan innefatta dels dina personuppgifter, dels andras personuppgifter om de befinner sig inom det övervakade området.

Larmloggsuppgifter, såsom information om när du larmar på, larmar av och all kommunikation som sker med Verisure inom ramen för larmhantering.

Enhetsdata, såsom statusinformation om de enheter som är installerade i hushållet för att säkerställa att de är i drift och fungerar.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

Vad vi gör:

Vi behandlar dina personuppgifter när du kommer i kontakt med vår kundtjänst, till exempel när du ringer eller skickar e-post till oss för att du exempelvis har problem med din larmenhet, vill ställa frågor om tidigare larmhändelse eller vill lämna ett klagomål.

All kommunikation med dig dokumenteras i din larmlogg.

Inkommande och utgående samtal spelas in, se mer avseende detta vid ändamålsbeskrivningen till för att kvalitetssäkra, förbättra och utveckla våra Tjänster nedan.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Kontaktuppgifter till potentiella kunder, såsom namn, hemadress, telefonnummer och e-postadress.

Betalningsuppgifter, såsom uppgifter om kredit- och kontokortsuppgifter, bankkontonummer, bankens namn eller annan information relaterad till betalning av Tjänsten.

Larmloggsuppgifter, såsom information om när du larmar på, larmar av och all kommunikation som sker med Verisure inom ramen för larmhantering.

Verifieringsuppgifter, såsom kodord kopplat till din användarprofil.

Användarinformation, såsom information om dig och de personer som är kopplade till din installation, till exempel in- och utpassering och ditt unika installationsnummer.

Bild- och ljudmaterial i händelse av larm, såsom bild, video och ljud som kan innefatta dels dina personuppgifter, dels andras personuppgifter om de närvarar när larmet triggas.

Ljudmaterial i form av ditt larmsamtal eller annat inkommande eller utgående samtal mellan dig och Verisure.

Annan information som du anger i din kommunikation med oss.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

Vad vi gör:

Du som kund har möjlighet att rekommendera andra att bli kund hos oss till exempel via vår hemsida, via säljare eller installatör alternativt genom att använda funktionen ”rekommendera oss” i vår mobilapp. Vi behandlar dina personuppgifter samt personuppgifter om den potentiella kunden som du rekommenderar för att administrera Verisures rekommendationsprogram.

Kategorier av personuppgifter:

Kategorier av personuppgifter: Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Kontaktuppgifter till potentiella kunder, såsom namn, hemadress, telefonnummer och e-postadress.

Rättslig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på Verisures berättigade intresse av att erbjuda ett rekommendationsprogram som gynnar våra befintliga och potentiella kunder och då vi bedömt att dessa intressen överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Vad vi gör:

Verisure erbjuder dig en möjlighet att via Verisures egna webbshop införskaffa fler produkter inom ramen för ditt hemlarm samt beställa extrabatterier till dina enheter. För att genomföra köp och tillse så att din beställning översänds till dig behandlar vi uppgifter såsom betalningsinformation och kontaktuppgifter om dig.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Betalningsuppgifter, såsom uppgifter om kredit- och kontokortsuppgifter, bankkontonummer, bankens namn eller annan information relaterad till betalning av Tjänsten.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra köpeavtalet med dig.

Vad vi gör:

Vi genomför olika typer av marknadsföringsåtgärder för att exempelvis informera dig om nya tjänster och produkter. Vi kan även komma att kontakta dig för att följa upp hur du upplever tjänsten efter en viss tids användning som ny kund.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig om våra Tjänster via e-post, brevpost, SMS, telefon eller via kundanpassade onlineannonser.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part där de för viss behandling agerar personuppgiftsbiträde, för viss behandling agerar gemensam personuppgiftsansvarig med Verisure samt för viss behandling kan komma att agera självständig personuppgiftsansvarig. Syftet med denna delning av personuppgifter är riktad marknadsföring vilket innebär att du som mottagare skall kunna få mer relevant produkt- och tjänstetinformation.

Du har alltid en möjlighet att invända mot direktmarknadsföring genom att följa avregistreringslänken i de elektroniska utskicken eller genom att skicka e-post till oss på [email protected].

I vissa specifika fall kan vi kontakta dig för att fråga om vi får dela en ”Good story” inom ramen för vår marknadsföring. ”Good stories” är korta nyheter om hur våra Tjänster har lett till en särskilt bra kundupplevelse.

Vidare jobbar vi även med olika analysverktyg för att på bästa sätt nå ut med rätt information till rätt kund samt med marknadsföring via onlineplattformar.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Boenderelaterad information, såsom beskrivning av din bostad.

Demografiska uppgifter, såsom ålder. Hushållsrelaterade uppgifter såsom antal vuxna och barn i hushållet.

Beteendedata, såsom exempelvis vilka e-postmeddelande du har öppnat och vilka länkar du valt att klicka på.

Rättslig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på Verisures berättigade intresse av att skicka allmän och anpassad marknadsföring till dig då det intresset överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (förutsatt att kraven i marknadsföringslagen är uppfyllda).

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på samtycke vid delning av positiva kundupplevelser (”Good stories”).

Vad vi gör:

Vi behandlar dina personuppgifter för att analysera våra Tjänster, något som exempelvis baseras på kundundersökningar där vi även, kopplat till ditt medgivande, kan komma att kontakta dig. Syftet med dessa analyser är att förbättra och utveckla våra Tjänster, exempelvis genom att möjliggöra för oss att optimera vårt Tjänsteutbud. För att kunna erbjuda dig en säker och smidig larmhantering arbetar vi på Verisure med kontinuerlig utbildning av vår personal. Inom ramen för utbildningen kan vi komma att behandla uppgifter om dig som kund då vi i utbildningsmaterialet använder oss av exempel från faktiska händelser för att exemplifiera hur arbetet ska genomföras. Detta gör vi för att tillförsäkra säkerheten och kvalitén i hantering av inkommande larm. Om bilder, inspelade samtal eller annan information förekommer i utbildningsmaterial är dock informationen alltid pseudonymiserad, vilket innebär att det inte går att koppla uppgifterna direkt till dig utan ytterligare information.

Vidare behandlar vi personuppgifter om dig inom ramen för så kallad ”medlyssning”. Nya medarbetare genomför alltid medlyssning, dvs. att sitta bredvid en mer senior kollega och lyssna in hur kollegan hanterar inkommande larm/samtal, i utbildningssyfte.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Boenderelaterad information, såsom beskrivning av din bostad.

Demografiska uppgifter, såsom ålder.

Hushållsrelaterade uppgifter såsom antal vuxna och barn i hushållet.

Ljudmaterial i form av ditt larmsamtal eller annat inkommande eller utgående samtal mellan dig och Verisure.

Annan information som du anger i din kommunikation med oss.

Rättslig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på Verisures berättigade intresse av att kvalitetssäkra, förbättra och utveckla våra Tjänster vilket överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Vi kan även komma att kontakta dig relaterat till våra kundundersökningar baserat på ditt medgivande.

Vad vi gör:

Vi kan behöva behandla information om dig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, exempelvis mot bakgrund av krav som följer av lagen om bevakningsföretag,  polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal och bokföringslagen.

Kategorier av personuppgifter:

Samtliga kategorier av personuppgifter som anges i avsnitt 3.2.

Rättslig grund:

Behandling av personuppgifterna är nödvändigt för att fullgöra Verisures rättsliga förpliktelser.

Vad vi gör:

Om Verisure ska omstruktureras, t.ex. delas upp i flera olika verksamheter, eller om en utomstående part önskar förvärva Verisure eller vår kunddatabas kommer Verisure att lämna ut dina och andra kunders personuppgifter till det övertagande bolaget. Det bolaget kommer i sådana fall att fortsätta använda dina personuppgifter för samma syften som de vi angett i detta Integritetsmeddelande om du inte får annan information i samband med överlåtelsen.

Kategorier av personuppgifter:

Samtliga kategorier av personuppgifter som anges i avsnitt 3.2.

Rättslig grund:

Berättigat intresse, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstruktureringsprocess överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Det förutsätter dock att det övertagande bolaget bedriver liknande verksamhet som Verisure.

Vad vi gör:

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättsliga intressen i händelse av en tvist, såsom för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Kategorier av personuppgifter:

Samtliga kategorier av personuppgifter som anges i avsnitt 3.2.

Rättslig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på Verisures berättigade intresse då vi bedömer att vårt intresse av att skydda våra intressen i händelse av tvist väger tyngre än ditt intresse av skydd för personuppgifterna.

Vad vi gör:

När en extern enhet kopplas till företagets nätverk, installeras en programvara lokalt, som undersöker så att antivirus är installerad, att operativsystemet har en godkänd version och är säkerhetsuppdaterad samt att lagringsmedia är krypterad. Denna information sänds till en central funktion som avgör om enheten får logga in till nätverket eller inte. Detta görs i syfte att skydda det data som Verisure behandlar.

Kategorier av personuppgifter:

Teknisk information om enheten som används av personen för att ansluta till Verisure-nätverket.

Användarnamn som användaren använder för att logga in på sin enhet.

Rättslig grund:

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på Verisures berättigade intresse då vi bedömer att vårt intresse av att skydda vår infrastruktur och information väger tyngre än ditt intresse av skydd för personuppgifterna.

4. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vilka uppgifter som hämtas in varierar beroende på hur du använder våra Tjänster samt vilka Tjänster du valt att ta del av. De personuppgifter vi behandlar om dig erhåller vi antingen direkt av dig, från tredje part (t.ex. om en befintlig kund har angett dig som rekommenderad potentiell kund), eller från din användning av våra Tjänster (t.ex. genom ljud-, bild- eller filmfiler).

För närmare information om de Tjänster du valt att ta del av och dess funktionalitet, se Verisures allmänna villkor, tjänstevillkor, instruktioner och manualer.

Vi inhämtar och/eller mottar även uppgifter från olika företag vi samarbetar med, till exempel försäkringsbolag, hustillverkare, företag inom vårt annonsnätverk, branschförbund och leverantörer av kundlistor. Vi strävar alltid i den mån det är möjligt att samarbeta med företag med säte inom EU/EES.

5. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i detta Integritetsmeddelande.

När vi inte längre behöver behandla dina personuppgifter för de ovan angivna ändamålen raderar vi uppgifterna från våra system, databaser och säkerhetskopior.

6. MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Verisure kan komma att dela dina personuppgifter med betrodda samarbetspartners med koppling till Verisures säkerhetsskapande kärnverksamhet samt även erbjuda relevanta och trygghetsskapande tjänster och förmåner. Delningen grundar sig på antingen vår avtalsrelation med den tredje parten, vårt berättigade intresse eller en rättslig förpliktelse.

6.1  Vi kan komma att dela informationen med andra företag i Verisure-koncernen eller samarbetsföretag i samband med leverans av våra Tjänster. Då vi vill kunna erbjuda våra kunder så förmånliga och kompletta säkerhetslösningar som möjligt, kan vi komma att dela din information med utvalda mottagare vilka förtecknas nedan. Dessa företag har motsvarande rättslig eller avtalsenlig skyldighet att behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt enligt gällande dataskyddslagstiftning.

I nedan tabell redogör vi för vilka tredje parter vi delar uppgifter med:

Vi kan komma att dela din data med: Kategorier av personuppgifter som delas:
Tredjepartsleverantörer såsom Apsis och Cisco som behandlar kundrelaterad information och hanterar telefon, e-post- och/eller postkontakt med dig som kund.

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

 

Demografiska uppgifter, såsom ålder.

 

Larmloggsuppgifter, såsom information om när du larmar på, larmar av och all kommunikation som sker med Verisure inom ramen för larmhantering.

Leverantörer av kundsupport såsom Opus Capita, vilka hjälper oss att tillhandahålla formulär och fakturor åt dig och att ta kontakt med dig. Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.
Franchisetagare och samarbetspartners såsom cxLoyalty International AB, som hanterar service, installationer, produkter, underhåll, kundservice och som Verisure samarbetar med vid försäljningsaktiviteter och för att finna potentiellt nya kunder och nya marknadsföringskanaler.

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

 

Personnummer.

 

Boenderelaterad information, såsom beskrivning av din bostad.

 

Betalningsuppgifter, såsom uppgifter om kredit- och kontokortsuppgifter, bankkontonummer, bankens namn eller annan information relaterad till betalning av Tjänsten.

 

Verifieringsuppgifter, såsom kodord kopplat till din användarprofil.

 

Användarinformation, såsom information om dig och de personer som är kopplade till din installation och ditt unika installationsnummer.

 

Annan information som du anger i din kommunikation med oss.

Leverantörer av molninfrastruktur - Amazon Webbservice För den som… lagrar bilder, ljud, video avseende dig som installerat en Arlo-enhet samt kopplat enheten till Verisures larmsystem.

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom e-postadress.

 

Bild- och ljudmaterial vid din egen användning av monitoreringsfunktionen i din bostad, tomt och andra privata byggnader, såsom bild, video och ljud som kan innefatta personuppgifter av dels dig, dels andra som befinner sig inom det övervakade området.

Leverantör av molninfrastruktur - Microsoft Som en del av Verisures infrastruktur kan samtliga kategorier personuppgifter lagras i Microsoft. Hanteringen av uppgifter i Microsoft är föremål för strikta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna.

Samtliga kategorier av personuppgifter som anges i avsnitt 3.2, dock lagrar inte larmloggsuppgifter.

Leverantörer av betaltjänster såsom DIBS och andra finansiella tjänster såsom inkassoföretag och finansiella rådgivare som hanterar betalningar och fordringar härrörande från kontraktet med dig, t.ex. i händelse av utebliven betalning för våra Tjänster. Verisure delar även data med Kronofogden för att hantera obetalda skulder samt vid handräckning och återtagning.

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

 

Personnummer.

 

Larmloggsuppgifter, såsom information om när du larmar på, larmar av och all kommunikation som sker med Verisure inom ramen för larmhantering.

Marknadsförings- och marknadsundersökningsleverantörer såsom Medallia, Adobe CMS, Kantar, Meta, Google och andra leverantörer Verisure arbetar med för att bedriva marknadsföring samt utföra marknadsundersökningar och kundundersökningar.

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

 

Demografiska uppgifter, såsom ålder.

 

Hushållsrelaterade uppgifter, såsom antal vuxna och barn i hushållet.

 

Larmloggsuppgifter, såsom information om när du larmar på, larmar av och all kommunikation som sker med Verisure inom ramen för larmhantering.

 

Avseende Meta och Google: Verisure delar endast krypterade telefonnummer.

Säkerhetsföretag (t.ex. Securitas AB) behandlar dina uppgifter för att agera vid incident när Verisure skickar väktare till din egendom.

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

 

Kontaktuppgifter till av kunden utvald kontaktperson, såsom namn, mobilnummer och e-postadress.

 

Boenderelaterad information, såsom beskrivning av din bostad.

 

Bild- och ljudmaterial i händelse av larm, såsom bild, video och ljud som kan innefatta dels dina personuppgifter, dels andras personuppgifter om de närvarar när larmet triggas.

 

Känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om hälsa.

 

Annan information som du anger i din kommunikation med oss.

Samarbetspartners såsom försäkringsbolag, leasingbolag, branschförbund eller annan relevant part med tydlig koppling till Verisures kärnverksamhet samt part vars verksamhet kan erbjuda Verisures kunder fördelaktiga och trygghetsskapande tjänster och förmåner.

Samtliga kategorier listade i avsnitt 3.2.
Myndighet eller motsvarande tredje part såsom t.ex. polis och annan blåljusverksamhet exempelvis i händelse av inbrott eller olycksfall.

Kontaktuppgifter till dig som kund, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

 

Personnummer.

 

Kontaktuppgifter till av kunden utvald kontaktperson, såsom namn, mobilnummer och e-postadress.

 

Boenderelaterad information, såsom beskrivning av din bostad.

 

Bild- och ljudmaterial i händelse av larm, såsom bild, video och ljud som kan innefatta dels dina personuppgifter, dels andras personuppgifter om de närvarar när larmet triggas.

 

Känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om hälsa.

 

Annan information som du anger i din kommunikation med oss.

Köpare eller annan efterträdare i händelse av fusioner, avyttringar, omstrukturering, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Verisures tillgångar. Samtliga kategorier listade i avsnitt 3.2.
Myndighet eller motsvarande tredje part i samband med revisioner, domstolsförfaranden eller av andra liknande skäl. Detta för att uppfylla rättslig förpliktelse samt kunna tillvarata våra rättsliga intressen vid tvist. Samtliga kategorier listade i avsnitt 3.2.

Observera att denna lista kan komma att varieras och uppdateras över tid.

7. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

7.1    Verisure använder sig inte av behandling för automatiserat beslutsfattande.

8. VAR DINA UPPGIFTER BEHANDLAS?

8.1    Verisure lagrar endast dina personuppgifter inom EU/EEA eller i ett land som omfattas av EU-kommissionen beslut om adekvat skyddsnivå.

För det fall personuppgifter skulle behandlas i något land utanför EU/EEA eller i ett land som inte omfattas av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå av någon av Verisures leverantörer i ett efterföljande led, säkerställer Verisure att dina personuppgifter är skyddade och att överföringen utförs i enlighet med tillämplig lag.

9. DINA RÄTTIGHETER

9.1    Vårt ansvar för dina rättigheter Vi ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i avsnitt 13 i detta Integritetsmeddelande.

Verisure är skyldigt att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal förfrågningar har vi rätt att förlänga tiden med ytterligare två månader. Om vi inte har möjlighet att företa den åtgärd du begärt inom en månad kommer vi att informera dig om anledningen till fördröjningen samt om din rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

All tillhandahållande av information, kommunikation och samtliga andra åtgärder som vi genomför inom ramen för dina rättigheter som registrerad är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift eller vägra att tillmötesgå din begäran.

9.2    Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

9.2.1    Du har rätt att begära:

(i)    Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få information om vi behandlar dina uppgifter och i så fall vilka uppgifter vi behandlar. Det innebär att du har rätt att kostnadsfritt få ut en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en skälig administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.

Din rätt till tillgång innebär dock inte att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer. Din rätt till tillgång innebär att du bland annat har rätt att få ut information om (i) vilka kategorier av personuppgifter Verisure behandlar om dig, (ii) vad personuppgifterna används till, (iii) hur länge uppgifterna kommer att sparas, (iv) vilka personuppgifterna har delats med samt (v) varifrån uppgifterna kommer.

(ii)    Rättelse av dina personuppgifter
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, anonymisera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

(iii)    Radering av dina personuppgifter
Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Om behandlingen är nödvändig är den däremot att anse som godtagbar, såsom när:

 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättslig förpliktelse,
 • behandlingen är nödvändig för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Givet ovan ska radering göras av oss om inget av ovanstående gäller och om:

 • behandlingen av dina personuppgifter inte längre är nödvändigt för de ändamål som de samlades in,
 • vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,
 • du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,
 • vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt eller  vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller om det är nödvändigt av något annat starkt vägande skäl.

(iv)    Begränsning av användning
Du har i vissa fall en rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter. För det fall du begär begränsning av dina personuppgifter och vi vidtar sådan begränsning kommer vi även att informera dig innan begräsningen upphör.  Du har rätt att begära begränsning när:

 • du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse, under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,
 • användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,
 • Verisure som personuppgiftsansvarig inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
 • du har invänt mot behandlingen, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla vi delat dina personuppgifter med enligt avsnitt 6 om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

9.3    Din rätt att invända mot användning

Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning (se avsnitt 3 ovan). Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen är nödvändig för etableringen av, skydd mot eller utövande av rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter när sådan behandling görs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för sådana ändamål.

9.4    Din rätt att återkalla samtycke

Om vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du alltid rätt att återkalla samtycket när du vill genom att kontakta oss. Kontaktinformation finner du nedan i avsnitt 13 i detta Integritetsmeddelande.

9.5    Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överfört dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Rätten till dataportabilitet innebär i praktiken att du till exempel har rätt att ta emot och överföra de personuppgifter du har lämnat till oss när du skapade ditt användarkonto hos oss på hemsidan eller i mobilappen.

9.6    Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

9.6.1   Du har rätt att inge eventuella klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se) om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

10. VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

10.1    Verisure är mån om att du alltid ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi har därför vidtagit både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive behörighetsbegränsningar och regelbundna interna kontroller, för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter mot exempelvis obehörig åtkomst, ändring eller förlust. I händelse av en säkerhetsincident som på ett betydande sätt kan komma att påverka dig kommer vi att kontakta dig.

11. COOKIES

11.1    Verisure använder cookies och liknande teknik (“cookies”) på vår hemsida för att bland annat kunna förbättra din upplevelse hos oss och för att för att förenkla och anpassa vår hemsida efter dina behov och din efterfrågan. Vill du veta mer om vår cookie-användning, läs gärna mer i vår Information om cookies där vi förklarar hur vi använder cookies och vilka val du har när det gäller användningen av cookies.

12. FÖRÄNDRINGAR AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

12.1    Detta Integritetsmeddelande uppdaterades i April 2024.

12.2    Verisure har rätt att när som helst ändra detta Integritetsmeddelande. Den senaste versionen av meddelandet kommer alltid att vara tillgängligt på vår hemsida.

12.3    När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få information om ändringarna inom rimlig tid innan de börjar gälla. Om du inte samtycker till förändringarna har du rätt att invända mot behandlingen innan ändringarna träder ikraft.

13. SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Vårt dataskyddsombud fungerar som huvudsaklig kontaktperson för samtliga frågor som rör vårt Integritetsmeddelande.

Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post på [email protected], alternativt via brev till:

Verisure Sverige AB
Dataskyddsombud
Box 2511
580 02 Linköping

 

KAMERAPOLICY

Policy för kameraanvändning inom ramen för Verisures larmhanteringstjänst

INTEGRITETSPOLICY VERISURE FÖRETAG

Integritetspolicy Verisure Företag

WEBBPLATSPOLICY

Verisure Sverige AB, org.nr. 556153-2176 (benämns nedan "Verisure") önskar dig välkommen till denna webbplats och vi uppskattar ditt intresse för innehållet. Vänligen läs denna Webbplatspolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Webbplatspolicyn förklarar bland annat hur informationen på denna webbplats får användas för att inte kränka skyddet för upphovsrätt eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen.

Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till nedanstående villkor.

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Verisure arbetar ständigt för att webbplatsen skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att Verisure inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som du som besökare länkats vidare till eller från, sker därför på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas av användningen.

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Verisure eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med Verisure (gemensamt benämnda nedan som ”Verisure-gruppen”), licenshållare eller samarbetspartner, om inte annat anges, och omfattas av svensk och/eller internationell lagstiftning. Verisure-gruppen innehar upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd avseende webbplatsen och dess innehåll i enlighet med svensk och/eller internationell lagstiftning. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Verisure-gruppen, licenshållare eller samarbetspartner. Alla rättigheter förbehålles.

Verisure-gruppens immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom denna Webbplatspolicy eller efter skriftligt tillstånd från relevant bolag inom Verisure-gruppen. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Du har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att uppgift om upphovsrätt eller annat meddelande som anges på eller i samband med informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Verisure-gruppen. Pressmeddelanden, material från eventuella bildarkiv och andra dokument som har klassificerats som offentliga får dock användas kostnadsfritt för redaktionella ändamål utan vidare godkännande men under förutsättning att källan för informationen anges.

Länkar

Alla länkar till webbplatsen skall vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Verisure. När länkning sker skall allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och skall inte presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Personuppgifter och användarvillkor

För information om hur dina perosnuppgifter behandlas se vår Integritetspolicy.

Information om cookies

Läs vår information om cookies här.

Övrigt

Verisure förbehåller sig rätten att när som helst revidera denna Webbplatspolicy eller innehållet på webbplatsen.

Om du har några frågor beträffande innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss:

Verisure Sverige AB Postadress: Box 2511, 580 02 Linköping, Besöksadress: Gumpekullavägen 8, 582 78 Linköping
[email protected]