Vår planet

Vår planet

Vi har definierat en strategi för miljömässig hållbarhet som gör det möjligt för oss att möta klimatförändringar och säkerställa att vi tar hand om våra resurser genom produktlivscykelhantering och cirkularitet, för ett mer hållbart resursbruk och för framtida generationer.

Klimatförändringar

Vi vill minska våra växthusgasutsläpp fram till 2030 (revenue-intensity basis) jämfört med 2021 i vår verksamhet (Scope 1 och 2) och vår värdekedja (Scope 3) med mer än 40%. Vi vill uppnå netto nollutsläpp senast 2050.

Som en del av vår strategi siktar vi på att öka användningen av förnybar energi i alla våra byggnader till över 80% före 2030.

Verisures förändringsplan för att motverka klimatförändringar

Våra åtgärder kommer att grundas på olika sätt för att minska mängden växthusgaser (GHG) beroende på olika områden (Scopes).

Scope 1 (GHG)

Verksamhetens huvudsakliga källa till utsläpp är vår bilflotta, som främst används av vår säljkår och tekniker.

Scope 2 (GHG)

Indirekta utsläpp av växthusgaser genereras från inköpt el, som förbrukas i våra byggnader, och från vår elbilsflotta som laddas utanför företaget.

Scope 3 (GHG)

Indirekta växthusgasutsläpp härstammar från verksamhetsområden där källan inte ägs eller kontrolleras direkt av organisationen. Det kan inkludera leverantörskedjor, transporter, anställdas pendling, produktanvändning eller avfallshantering.

Utsläpp

Med tanke på vår tillväxt och möjliga alternativ har vi satt mål för utsläpp baserat på våra intäkter fram till 2030 inom de tre områdena (Scope) och att uppnå netto noll senast 2050.

Total utsläpp växthusgaser

+41,748 tCO2eq

scope 1 utsläpp.

+815 tCO2eq

scope 2 utsläpp.

+128,395 tCO2eq

scope 3 utsläpp.

Energiförbrukning och förnybar energi 

17,110 KWh

energiförbrukning för byggnader.

67%

av den energi som används i våra byggnader är förnybar.

Våra mål

-40%

 -40 % minskning av utsläpp inom områden (Scope) 1, 2 och 3 baserat på intäkter (2030 vs. 2021).

Net Zero

 Netto noll senast 2050.

+80%

 förnybar energi som används i våra byggnader till 2030.

Produktlivscykelhantering och cirkularitet

Vi väljer långsiktiga lösningar i hela vår leveranskedja under hela livscykeln för våra produkter och tjänster.

 Vi strävar efter en noll-deponi-strategi fram till 2035 genom att optimera vår avfallshantering och skapa återvinningsmöjligheter.

Vår främsta prioritet är att hantera livscykeln för våra produkter och tjänster, samt säkerställa långvarighet och hållbarhet, genom produktdesign. Vi vill skydda miljön genom att implementera ett effektivt avfallshanteringsprogram som omfattar alla stora områden inom vår verksamhet som har en betydande påverkan på avfall, såsom återvinning, förpackning och bortforsling av material.

Paketleverans

Förpackningar

Vi har börjat omvärdera och förändra förpackningskraven för våra produkter genom att samarbeta med våra strategiska produktleverantörer i jakten på alternativa material för att göra denna process så plastfri som möjligt.

Vår strategi för att minska engångsplast bygger på tre steg:

1. Minska vikten och storleken på plastpåsar eller ta bort dem helt.

2. Öka användningen av återvunnen plast.

3. Öka andelen återvinningsbara, komposterbara och återanvändbara förpackningar. Fram till 2030 siktar vi på att minska mängden engångsplast i produktförpackningar med 75%.

Omvänd logistik

Huvudelementet i vår strategi för att minimera avfall är att återfå produktvärdet och förlänga livscykeln för de produkter som returneras på grund av underhållsaktiviteter eller avbokningar från våra kunder.

65%
av produktvärdet som returneras från våra kunder rustas upp eller återanvänds.

Vårt mål

100%
av avfallet ska återvinnas i distributionscentraler fram till 2025.

 

Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Som ett teknikbaserat företag installerar vi elektronisk utrustning hos våra kunder, och vi använder IT-utrustning på våra anläggningar för att betjäna våra kunder. Dessutom är de flesta av våra larmenheter batteridrivna eller har en batteribackup. Vi hanterar användningen av batterier och den elektroniska utrustningen på ett lämpligt sätt för att stärka hållbarheten i vår affärsmodell.

Enligt WEEE-direktivet deltar vi i olika kollektiva system i varje land där vi verkar genom att samarbeta med återvinningsföretag som drar nytta av synergier och stordriftsfördelar för att etablera ett detaljerat nätverk för avfallssamling. Som ersättning för att ta fullt juridiskt ansvar för regelverkets efterlevnad av återvinningsprocesser och behov, ger vi våra återvinningspartners en förskottsbetalning för varje batteri eller enhet som introduceras på marknaden. Vi samarbetar också med våra återvinningspartners vid insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) som främst genereras vid underhåll.

Gröna arbetsplatser

Vi har för avsikt att stärka vårt gröna fotavtryck och cirkularitet på våra kontor och arbetsplatser.