Renovering

Behöver du ta ner en komponent är det viktigt att du använder dig av vår gör-det-själv-process ”Renovera” som finns i Verisure app och på Mina Sidor. Där kan du aktivera renoveringsläge och få instruktioner om hur du går tillväga.

​ Alla komponenter i larmsystemet är skyddade mot åverkan för att säkerställa att de inte kan saboteras eller monteras ned av obehöriga. Detta är en viktig del av ditt inbrottsskydd. Om komponenten monteras ned utan att ligga i renoveringsläge kommer skarpa larm in till larmcentralen.

Beroende på vilket larmsystem du har är rutinen för ned- och uppmontering olika.

Har du ett av våra nyare system

Med de nyare larmsystem kan du montera ner och återmontera de flesta komponenter själv med hjälp av våra guider som finns på Mina Sidor. Undantaget är:

Huvudenheten som du endast får montera ner själv, men en säkerhetsexpert måste hjälpa med återmonteringen.

ZeroVision som du varken får montera ner eller återmontera själv. Behöver du ta ner ZeroVision behöver du beställa hjälp av en Säkerhetsexpert.

Har du ett äldre system

Om du har ett äldre system så har du möjlighet att montera ner komponenterna själv men en säkerhetsexpert måste hjälpa med återmonteringen. Med undantag för manöverpanelen (knappsatsen) som du kan återmontera själv.

Renovering

Renoveringsläge

Innan du påbörjar en nedmontering måste du lägga din komponent i renoveringsläge med hjälp av ”gör-det-själv-processen” Renovera på Mina Sidor. När du lagt en komponent i renoveringsläge får du både skriftliga instruktioner och tillgång till filmer för hur du genomför nedmonteringen på ett enkelt och säkert sätt utan att skada komponenten.

Komponenter som inte är lagda i renoveringsläge fortsätter att fungerar och detektetrar som de ska, med signaler in till larmcentralen.

Aktivera renoveringsläge

Här finns en guide för hur du aktiverar renoveringsläge innan du plockar ner komponenterna​.​ 
till guiden

Avsluta renoveringsläge

När du är klar med din renovering och har återmonterat komponenterna följer du denna guide för att avsluta renoveringsläge.​ 
till guiden

Rökdetektorer

Renoveringsläge för en rökdetektor

Även om en rökdetektor är satt i renoveringsläge kommer den fortsätta att detektera och ljuda vid rökutveckling, dock går det inte in skarpa larmsignaler till larmcentralen.

För att undvika detta kan antingen rökdetektorn monteras ner och förvaras på en säker plats eller så kan ett skyddande hölje (exempelvis en plastpåse) träs på rökdetektorn när den fortfarande sitter monterad i taket.

Ta aldrig ur batterierna ur en fungerande rökdetektor. Rökdetektorerna är seriekopplade och de fyller alla en viktig funktion i händelse av brand. Om du monterat ned en rökdetektor, förvara den i anslutning till där den varit monterad.

Vanliga frågor om renovering

Kan jag montera ner larmkomponenter själv?

Ja, men glöm inte aktivera renoveringsläget först. Du kan lägga alla komponenter förutom huvudenheten i renoveringsläge. Behöver du ta ned huvudenheten ringer du kundtjänst. Du får även återmontera alla komponenter utom huvudenheten under förutsättning att du återmonterar på samma plats där komponenterna tidigare suttit.

Måste jag montera komponenten på samma plats som tidigare?

Ja, om du flyttar en komponent från dess ursprungliga monteringsplats kan det orsaka en kraftig försämrad detekteringsförmåga. Om återmontering på ny plats är nödvändig ring kundtjänst och meddela att du behöver hjälp av säkerhetsexpert för återmontering.

Det låter annorlunda i samband med tillkoppling, varför?

När en komponent ligger i renoveringsläge genereras fortfarande signaler som registreras i våra system vilket gör att din manöverpanel kan ge dig indikationer genom annorlunda ljud i samband med tillkoppling. Den avvikande signalen påminner dig om att du har en komponent i renoveringsläge.

Fungerar larmet även fast jag har renoveringsläge på?

När komponenterna är kopplade till renoveringsläge går det inga skarpa larm till larmcentralen. Däremot kan du se alla händelser i händelseloggen.

Komponenten larmar sabotagelarm efter att jag återmonterat den, varför?​

Om en komponent larmar sabotagelarm efter återmontering är den inte korrekt monterad. Vi rekommenderar då att komponenten monteras ner och monteras upp på nytt.