Mina sidor

Vid installation av larmsystemet skapades ett Mina Sidor-konto till dig.

På Mina Sidor kan du göra inställningar för systemet och uppdatera kontaktuppgifter, kodord med mera. I samband med installationen bör du även ladda ner Verisure App för att få tillgång till ytterligare tjänster och funktioner, till exempel schemalagda automatiseringar och ID-skydd.

Vi rekommenderar att alla som har tillgång till larmsystemet har ett eget Mina Sidor konto. Det underlättar inloggningsprocessen med tvåstegsverifiering, och vi får rätt uppgifter när en användare påkallar hjälp med appens kontaktlarmsfunktion Verisure Guardian. Kontrollera om du redan har ett konto eller skapa ett idag på Mina Sidor.
Mina Sidor

Verisure App - LADDA NER GRATIS

App Store Google Play
Mina Sidor

Kontoinställningar

Logga in i Verisure app eller Mina Sidor.

I appen: Välj 'Mer' > 'Konto och avtalsinformation' > 'Konto'.

På Mina Sidor: Välj 'Konto och avtalsinformation' i huvudmenyn till vänster, sedan 'Konto'.

Nu kan du uppdatera din kontoinformation, ändra inloggningsuppgifter eller avsluta ditt konto.

Byt kodord

Logga in i Verisure app eller Mina Sidor.

I appen: Välj 'Mer' > 'Systeminställningar' > 'Kodord'.

På Mina Sidor: Välj 'Systeminställningar' i huvudmenyn till vänster och sedan 'Kodord'.

Följ instruktionerna för att skapa eller ändra kodorden. Tänk på att välja olika kodord för dig själv och för Verisure.

Byt lösenord

Vi har skapat en guide för hur du byter lösenord till ditt konto.
till guiden

Vanliga frågor om Mina Sidor

Betalar jag för SMS:en som skickas i verifieringsprocessen?

Nej, kostnaden för SMS som genereras per automatik står Verisure för. 

Jag har skapat ett Mina Sidor-konto men får inte tillgång till mitt larmsystem?

För att få tillgång till ett larmsystem behöver systemansvarig eller en administratör logga in på sitt Mina Sidor-konto och tilldela dig rättighet till larmsystemet. 

Logga in i Verisure app eller Mina Sidor.

I appen: Välj 'Mer' > 'Användare' och 'Lägg till användare'.

På Mina Sidor: Välj 'Användare' i menyn till vänster och sedan 'Lägg till Användare'.

Välj en rättighetsnivå för användaren och fyll i informationsuppgifterna, avsluta genom att trycka på 'Spara'.

Ibland får jag verifieringskod via sms och ibland via mail, hur kommer det sig?

När mängden sms har överstigit en given mängd går verifieringskoden över till att skickas via epost, av kostnadsskäl. För enkelhetens skull rekommenderar vi att du anger de enheter du ofta använder som tillförlitliga.

Hur uppdaterar jag telefonnummer efter aktivering av tvåstegsverifiering?

Om tvåstegsverifiering aktiverats för ditt konto och fel telefonnummer är angivet, kan du i inloggningsprocessen välja ”Jag har inte fått någon kod” och ange att du önskar koden via e-post istället. När du sedan är inloggad kan du via menyval ”Konto” ändra ditt telefonnummer.

Jag har inte tillgång till min mobil, kan jag ändå logga in?

Ja, det kan du. Som alternativ till att få engångskod via sms kan du välja att få den via e-post. Välj "Jag fick ingen kod". Så länge du har tillgång till epostkontot för den registrerade epostadressen kan du då logga in. Om du ej heller har tillgång till epostadressen, avvakta tills du har åtkomst till din mobil. I det fall både mobilnummer och e-postadress upphört permanent, kontakta kundtjänst.

Hur skapar jag egna Mina Sidor-konton för mina användare?

Här är en guide för hur du lägger till/bjuder in användare.

Mitt konto låstes när jag försökte logga in, varför?

Om ditt konto blir låst beror det på att du upprepade gånger har angett fel användarnamn/lösenord eller att du slutfört processen för tvåstegsverifiering trots upprepade försök. Avvakta 15 minuter och försök igen. Vi låser konton efter fler än tre felaktiga inloggningsförsök för att hindra cyberattacker.

Jag begärde en engångskod, men har inte fått den. Varför?

Om du begärde koden via SMS kan det bero på att du har fel mobilnummer registrerat, att du använder dig av ett delat konto där någon annans mobilnummer/epost mottagit engångskoden eller att det finns störningar i nätet hos din SMS-leverantör.

Vid inloggning på Mina sidor eller i Verisure app kan du begära koden till e-post istället för sms. Säkerställ då att du har tillgång till det mailkonto som finns registrerat och glöm inte att titta i inboxen för "skräpmail" där det kan hamna. 

Om du har en android telefon så kan SMS-koderna hamna i en skräpkorg i meddelanden.

Om inget av ovan hjälper, kontakta kundtjänst på 020-724365

Var ser jag enklast vilket telefonnummer och vilken mailadress jag har registrerad?

Du ser vilka uppgifter du har under menyn ”Konto och tjänsteinformation” / ”Konto och avtalsinformation”, följt av ”Konto” på Mina sidor/i Verisure App.

Hur gör jag när jag har glömt mitt lösenord?

Har du glömt ditt lösenord till Mina Sidor kan du ändra till ett nytt via fliken “Glömt lösenord” på Mina Sidor eller via startsidan (i utloggat läge) i Verisure App.

Här är en guide för byte av lösenord.

Hur vet jag om vi har separata Mina Sidor-konton?

Ni har separata konton om ni var och en loggar in med era egna användaruppgifter.