2016-09-22

Inbrott i grannskapet – då ökar risken för dig

Inbrott i grannskapet

En ny svensk studie visar att en olycka sällan kommer ensam när det gäller inbrott. Om grannen har haft inbrott ökar nämligen risken att du också drabbas – med upp till 180 procent!

 

Det är en masteruppsats i kriminologi av Laura Hoppe vid Malmö högskola som har analyserat alla inbrott i Malmö mellan 2009 och 2014. Siffrorna visar att ett inbrott i området påtagligt ökar risken för fler inbrott. Första veckan efter ett inbrott är det störst risk att nästa inbrott sker inom 200 meters avstånd, och andra veckan är risken som högst inom 100 meters avstånd.

 

Risken kan dessutom vara förhöjd med upp till 180 procent jämfört med om inget inbrott skett i närheten, ett mönster som även känns igen från studier i andra länder. Och även om sambandet minskar med tid och avstånd, är risken förhöjd i flera veckor och upp till en kilometer bort.

Risken är förhöjd i flera veckor, upp till en kilometer bort

Tjuven lär sig området

Skälen till att risken ökar är enligt studien flera. För det första lär sig tjuven hur ett område ser ut, vilka sårbarheter och flyktvägar som finns, och utnyttjar det. På så sätt minskar tjuven både risken och behovet av research. Det är naturligtvis inte heller omöjligt att andra tjuvar får höra om ett område där någon annan gjort ett lyckat inbrott – eller fått en ”bra utdelning”.

 

Så skyddar du dig

Att vara extra vaksam veckorna efter ett inbrott i grannskapet är därför en mycket bra idé. För att minska risken att just du drabbas finns det också två saker du kan göra:

Skaffa ett bra inbrottslarm. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet drabbas villor utan hemlarm tre gånger så ofta av inbrott. Med ett modernt larmsystem ger du också en eventuell inbrottstjuv mindre tid i huset och med kameraövervakning har polisen större chans att identifiera tjuvarna.

 

Starta grannsamverkan. En aktiv grannsamverkan minskar inbrotten med 25 procent, och 19 av 20 inbrottstjuvar uppger själva att de helst undviker att göra inbrott i områden med grannsamverkan.

 

Räkna ut pris på hemlarm
Räkna ut ditt pris på hemlarm

Kategorier: Säkerhetstips