ALLT DU BEHÖVER VETA OM GRANNSAMVERKAN

En aktiv grannsamverkan minskar inbrotten med en fjärdedel – och 19 av 20 inbrottstjuvar vill helst undvika ditt bostadsområde helt och hållet. Så här startar och bedriver ni grannsamverkan i ditt bostadsområde.

Grannsamverkan funkar – det gör dig och dina grannar tryggare och minskar inbrotten med en fjärdedel. I en undersökning svarar dessutom 95 procent av inbrottstjuvarna att de helst undviker områden med en aktiv grannsamverkan. Det innebär så klart inte att tjuvarna slutar att göra inbrott, utan bara att de i stället väljer ett område som inte har grannsamverkan. Att starta grannsamverkan blir med andra ord ännu viktigare ju fler områden som sätter igång.

Grannsamverkan i bostadsområde

Så här startar ni grannsamverkan i ditt bostadsområde

1. Kolla intresset med dina grannar, och föreslå att ni ska komma igång med grannsamverkan redan i år.

2. Välj en eller flera samordnande kontaktpersoner, som ska ha ett samordnande ansvar för området. Det finns ingen gräns för hur många hushåll som kan ingå i en grannsamverkan, men om ni är en stor grupp så kan ni välja att ha flera kontaktpersoner – varje kontaktperson bör ha ett samordnande ansvar för 10-12 hushåll. Läs mer om kontaktpersonernas ansvar längre ner i artikeln.

3. Ring polisen. Ring 114 14 och anmäl att ni vill starta grannsamverkan. Det är polisen som tillhandahåller skyltar och annat material, och när ni ska sätta igång kommer polisen också ut och håller en utbildning för kontaktpersoner och eventuellt också för andra boende.

4. I samband med utbildningen är det också vanligt att en representant för räddningstjänsten medverkar och informerar om förebyggande åtgärder mot inbrott.

5. Det går även att starta grannsamverkan för er som bor i lägenhet – och så klart även i fritidshusområden. Att starta en grannsamverkan är kostnadsfritt för alla boende.

Dags att sätta igång

Det är nu arbetet startar på riktigt. Hela poängen med grannsamverkan är att ditt grannskap ska bli mindre attraktivt för tjuvarna, och det är ni grannar som ska göra jobbet.

Med grannsamverkan får ni ett eget socialt nätverk som ger möjlighet att hjälpa, stödja och informera varandra. Genom utbildning får ni också mer kunskap om vad ni ska vara uppmärksamma på samt hur ni kan bistå varandra vid till exempel semestrar och andra resor. Den nära kontakten med polisen gör det också enkelt att rapportera in misstänkta aktiviteter.

Två vita villor

Det här ska ni göra som medlemmar i en grannsamverkan

✓ Först ska ni sätta upp skyltarna. Det gör ni vid infarterna till området och på andra platser i samråd med Polisen och kommunen.  

✓ Vara vaksamma och ta kontakt med Polisen eller en kontaktperson om man uppfattar något som är konstigt eller ”fel”.

✓ Alla boende ska märka sin stöldbegärliga egendom samt göra en inventarieförteckning. Det underlättar för Polisen när det ska utreda eventuella brott.

✓ Meddela dina grannar eller kontaktpersonen när du åker bort – så att de vet att du inte är hemma och att de ska vara extra uppmärksamma.

Kolla upp den okända bilen med ett sms

Visste du att du kan kolla upp en bil du inte känner igen genom att sms:a registreringsnumret till 72503. Då får du veta flera detaljer om bilen, inklusive vem som äger den och var personen bor.

Barn packar en bil

Att hjälpa till vid resor

En av de viktigaste delarna i en aktiv grannsamverkan är att hjälpa till när grannarna är bortresta. På så sätt kan man förebygga många inbrott och de som är på semester kan känna sig lite tryggare.

Här är några saker ni kan be era grannar om när ni åker bort:

✓ Att tömma brevlådan på post.

✓ Att kasta några soppåsar i er soptunna, så att den inte är helt tom.

✓ Att skotta uppfarten om det har snöat eller att hänga lite tvätt på tvättlinan.

✓ Grannarna kan också se till att det står lite disk i diskhon, allt för att huset ska se bebott ut.

Kontaktperson – ett viktigt jobb som går snabbt

Den eller de kontaktpersoner som utses har ett viktigt jobb. De får först en utbildning i samarbete med Polisen och har sedan en viktig roll i att sammanställa information till hushållen i området.

Här är några av de uppgifter som ingår i rollen som kontaktperson:

✓ Delta i informationsträffar som ordnas av Polisen eller fastighetsägaren.  

✓ Skapa engagemang för grannsamverkan bland grannarna.  

✓ Ha ett (helst) årligt möte med hushållen för att diskutera hur samarbetet går och vad som kan göras ännu bättre.  

✓ Informera nya grannar om vad grannsamverkan innebär.  

✓ Dela ut dekaler till de boende i området, samt hjälpa till med information om var hushållen kan hämta inventarieförteckningar och andra relevanta blanketter. Många av dessa blanketter kan laddas ner på samverkanmotbrott.se  

✓ Hjälpa till att skylta området så att det tydligt syns att området har en grannsamverkan – samt byta ut trasiga eller nerklottrade skyltar.  

✓ Till sist är det mycket viktigt att kontaktpersonen upprättar och uppdaterar en adresslista med kontaktuppgifter till de boende i området.

Nu kommer digital grannsamverkan

De senaste åren har det dykt upp flera nya digitala möjligheter för dem som vill vara trygga i sitt grannskap. Många kommunicerar på till exempel Facebook – där bostadsområden skapar egna grupper – eller genom en av flera olika appar som samlar de boende i ett visst område.

Organisationen Samverkan mot brott

Det är organisationen Samverkan mot brott som står bakom konceptet Grannsamverkan i Sverige. Organisationen utgörs av Polisen, Brottsförebyggande Rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, SABO, Hyresgästföreningen, Moderna Försäkringar, Villaägarna, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar och Dina Försäkringar.

Klicka här för att komma till Samverkan mot brotts hemsida. Där kan du även anmäla ditt grannskap.