Fler känner sig tryggare där det finns kameraövervakning

En klar majoritet av svenskarna känner en ökad trygghet på platser utrustade med kameraövervakning. Det visar undersökningen Svenskarna & Trygghet genomförd av Novus på uppdrag av Verisure. Nästan åtta av tio svenskar (79 procent) uttrycker att de håller helt eller delvis med om påståendet "Jag känner mig tryggare på platser där jag vet att det finns kameraövervakning". Många är även positiva till kameraövervakning med ansiktsigenkänning, men det är stora skillnader i åldersgrupper.

Undersökningen visar också att nästan nio av tio (88 procent) instämmer helt eller delvis i att kameraövervakning på allmänna platser är positivt. Det är främst i åldrarna 40 år och uppåt som man är mest positiv. I åldersgruppen 25–39 år är det något färre, 80 procent, som är helt eller delvis positiva.

- Data från undersökningen pekar på en stark samhällstrend där kameraövervakning uppfattas som en viktig del i att öka den allmänna tryggheten och säkerheten i offentliga miljöer. Just nu sker det en snabb utveckling inom kamera-området för att höja kvalitén på bilder, stärka integriteten och addera möjligheten till automation, säger Clas Starwing, Trygghetsexpert på Verisure Sverige.

I den pågående samhällsdebatten har även kameraövervakning med ansiktsigenkänning diskuterats. Här är det något färre som är positiva - 7 av 10 är helt eller delvis positiva till kameraövervakning med ansiktsigenkänning. Trots att en majoritet är positiva går det att utläsa stora skillnader i åldrarna. I åldersgruppen 25-39 år är det endast 18 procent som instämmer helt i att det vore bra med kameraövervakning med ansiktsigenkänning medan motsvarande siffra i åldersgruppen 50-65 år är 40 procent.

- Denna variation i uppfattning understryker betydelsen av en balanserad och informerad dialog kring säkerhetsteknologier och deras användning i vår omgivning. Det är viktigt att balansera för- och nackdelar och se till att gå fram i en takt som gynnar brottsbekämpningen och samtidigt stärker tryggheten för alla, säger Clas Starwing, Trygghetsexpert på Verisure Sverige.

Det framgår i undersökningen att personer boende i hyreslägenheter eller högutbildade tenderar att vara mer skeptiska till övervakning med ansiktsigenkänning.

<< Tillbaka - Svenskarna & Trygghet