Endast hälften har pratat med sina barn om hur de ska agera vid brand

Bara varannan förälder har pratat med sina barn om hur de ska agera vid brand. Det visar en ny undersökning Svenskarna & Trygghet som genomförts av Novus på uppdrag av Verisure. December är enligt brandskyddsföreningen årets brandfarligaste månad. Därför är det också ett bra tillfälle att prata brandsäkerhet med sina barn. Undersökningen visar även att hushåll med lägre inkomst har sämre brandskydd hemma.

Varje år inträffar omkring 20 000–24 000 bostadsbränder i Sverige och omkring 80 personer omkommer till följd av brand i hemmet. Trots att en majoritet av svenskarna uppger att de vet hur de ska agera vid en brand i hemmet har bara hälften av de som är föräldrar pratat med sina barn om hur de ska agera vid en brand. I åldersgruppen 25–39 är det nästan 60 procent som inte har pratat med barnen. Mer än hälften tror inte att deras barn vet vad de ska göra om det börjar brinna.

- Vi är nu inne i årets brandfarligaste månad. Därför är det nu ett bra tillfälle att prata med sina barn om hur de ska agera vid en brand. Många glömmer att det är ett viktigt ämne och därför vill vi uppmana fler föräldrar att prata med sina barn om brandsäkerhet och vad de ska göra om det börjar brinna i hemmet, säger Clas Starwing, Trygghetsexpert på Verisure Sverige.

Hushåll med lägre inkomst har sämre brandskydd

De flesta svenskar har en brandvarnare i hemmet, men undersökningen visar att hushåll med lägre inkomster ofta har sämre brandskydd hemma. Skillnaden är påtaglig när det gäller brandsläckare och brandfiltar vilket kan vara avgörande för att släcka en brand i ett tidigt skede om det börjar brinna. 85 procent av de med höga inkomster har brandsläckare, medan endast 63 procent av de med lägre inkomster har det. För brandfiltar är skillnaden än större, där 72 procent av de med höga inkomster uppger att de har brandfilt hemma, jämfört med 57 procent hos de med lägre inkomster.

Kvarglömt på spisen vanligaste brandorsaken

Enligt undersökningen tror de flesta svenskar, 53 procent, att den vanligaste orsaken till att en brand startar är levande ljus vilket är helt naturligt nu när vi går in i juletider och många vill ha det mysigt hemma. Men den vanligaste platsen i ett hem där en brand oftast uppstår är i köket och brandorsaken beror vanligtvis på kvarglömda kastruller och stekpannor på spisen2).

Så gör du med barnen:

  1. Prata med barnen om att brand kan ske i hemmet. Nämn vilka brandrisker som finns i hemmet.
  2. Testa brandlarmet så att barnet vet hur det låter. Det är viktigt att de inte blir rädda för ljudet och går och gömmer sig.
  3. Öva och visa hur man ska göra om någonting händer. Vid rökutveckling är det viktigt att man lär sina barn att krypa ut för att inte riskera att andas in rök.
  4. Inom familjen ska man komma överens om vem som gör vad samt var man ska mötas utanför bostaden.
  5. Testa rökdetektorernas funktion, och inte enbart batteriet.
  6. Inventera och säkerställ att man har föremål för att släcka en brand hemma. De ska även vara lättillgängliga.

Hur ofta ska man ha brandövning?

Det är rekommenderat att brandöva 1–2 gånger per år. Ett smart tips på hur man kommer ihåg att brandöva är att markera följande dagar i kalendern:

  • Brandvarnarens dag (1 december)
  • Valborg (30 april)

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Verisure. Totalt har 1 125 intervjuer genomförts mellan den 10 till 15 november 2023 bland ett slumpmässigt och representativt urval i åldern 25-64 år.

Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen. Novus Sverigepanel består av cirka 50 000 panelmedlemmar från hela landet.

Resultatet är efterstratifierat, dvs. i efterhand viktat mot kända populationstal i syfte att korrigera eventuella skevheter i stickprovet jämfört med målpopulationen.

Om Svenskarna & Trygghet:

Svenskarna & Trygghet är en återkommande undersökning på uppdrag av Verisure. Syftet med undersökningen är att återkommande lyfta och sprida kunskap om trygghet och säkerhet och hur svenska befolkningen ser på frågor och ämnen inom de två områdena.

1) Brandskyddsföreningen

2) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

<< Tillbaka - Svenskarna & Trygghet