Videodetektor

Videodetektor

6 batterier (AA Alkaline 1.5V)
Beställ batterier

Här hittar du en guide och video om hur du byter batterier i videodetektorn.

  1. Gå in i appen eller logga in på Mina Sidor - Gör det själv > Byt batterier. Välj den komponent du vill byta batteri på och klicka på fortsätt. Följ instruktionerna för verifiering.
  2. Använd en rak skruvmejsel och lossa fästskruven på undersidan av kameran genom att vrida den moturs.
  3. Lossa batterihuset i mitten och dra försiktigt ut tills det tar stopp.
  4. Tryck på knapparna upptill och nedtill på insidan av batterihuset och dra ut.
  5. Vänd på batterihuset och tryck den röda knappen framåt.
  6. Öppna batterifacket och ta bort de gamla batterierna.
  7. Sätt i nya batterier.
  8. Använd samma steg i omvänd ordning för att sätta tillbaka batterihuset och skruva sedan fast fästskruven i botten genom att vrida medurs.
  9.  När fästskruven är säkrad, gå tillbaka till Mina sidor och klicka på klar.

Länk till video: https://www.youtube.com/watch?v=vA9rJjOYTGM

INSTRUKTION BATTERIBYTESLÄGE