Kameradetektor V3

Kameradetektor v3

3 batterier (CR 2/3AZ)

Här hittar du en guide och video om hur du byter batterier i Verisure kameradetektor v3.

  1. Gå in i appen eller logga in på Mina Sidor - Gör det själv > Byt batterier. Välj den komponent du vill byta batteri på och klicka på fortsätt. Följ instruktionerna för verifiering.
  2. Använd en rak skruvmejsel och lossa fästskruven på undersidan av kameran genom att vrida den moturs.
  3. Lossa kameran från väggfästet genom att dra den uppåt.
  4. Ta ur de gamla batterierna och vänta 30 sekunder innan du sätter i de nya (anslut kablarna först).
  5. Sätt tillbaka kameran på plats och skruva fast fästskruven i botten genom att vrida medurs.
  6. När fästskruven är säkrad, gå tillbaka till Mina Sidor och slutför batteribytesprocessen.

Länk till video: https://youtu.be/0c17c8yxzGU

INSTRUKTION BATTERIBYTESLÄGE