Vi ger dig svaren om övervakningskamera tillstånd, tillstånd för kameraövervakning, kameraövervakning utomhus regler och olaglig kameraövervakning straff.

LAGAR OCH REGLER FÖR KAMERAÖVERVAKNING

Kameraövervakning regleras i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. På den här sidan reder vi ut vad det är som gäller.

Du som privatperson behöver inget särskilt tillstånd enligt kamerabevakningslagen. Däremot måste du vara noggrann med att du uppfyller kraven i dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) – särskilt om du vill ha kameraövervakning utomhus.

TILLSTÅND FÖR KAMERAÖVERVAKNING

Som privatperson behöver du inget tillstånd för att sätta upp en övervakningskamera.

Det är bara företag, organisationer och olika typer av verksamheter som behöver ansöka om tillstånd för att bedriva kameraövervakning. Du som privatperson behöver alltså inte något särskilt tillstånd för att sätta upp en övervakningskamera. Däremot behöver själva kameraövervakningen bedrivas på ett korrekt sätt.

REGLER FÖR KAMERAÖVERVAKNING UTOMHUS

Du får bara övervaka din egendom.

Reglerna för kameraövervakning utomhus är kortfattat ganska enkla för privatpersoner – du får bara övervaka ditt hem, din tomt, din mark etc. Reglerna säger klart och tydligt att du inte får övervaka dina grannar och platser där allmänheten har tillträde (exempelvis trottoaren eller grönytan utanför din tomt). Bor du i flerbostadshus får du inte bevaka området utanför ytterdörren.

 
 

 

STRAFF FÖR OLAGLIG KAMERAÖVERVAKNING

Olaglig kameraövervakning är straffbart och kan leda till sanktionsavgifter.

Kameraövervakning måste bedrivs på ett korrekt sätt. Olaglig kameraövervakning är straffbart med straff som exempelvis sanktionsavgifter på relativt höga belopp. Olaglig kameraövervakning innebär bland annat att man filmar grannar eller platser där allmänheten har tillträde.

VI SER TILL ATT DIN KAMERÖVERVAKNING BLIR KORREKT

Våra säkerhetsexperter ser till att installationen blir korrekt enligt alla lagar och regler.

Få kameraövervakning med marknadsledande övervakningskameror från Arlo. Kamerorna är kopplas upp till hemlarmet, din mobil och vår larmcentral. Du styr och kontrollerar din övervakning helt själv. Larmcentralen har enbart åtkomst till kamerorna vid en larmhändelse för att verifiera orsaken till larmet och för att kunna assistera dig.

FAQ

Vad säger Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om övervakningskameror?

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är en statlig myndighet som finns till för att skydda dig som privatperson och ska se till att din personliga integritet inte kränks. Med det sagt så ställer de naturligtvis krav på att du som privatperson inte heller kränker någon annans personliga integritet.

Om du vill veta mer om hur du ska förhålla dig till olika lagar och bestämmelser kring kameraövervakning kan du alltid besöka IMYs hemsida för mer information.

Vad säger GDPR om kameraövervakning?

 Du måste uppfylla kraven enligt GDPR för att få använda övervakningskameror som privatperson. Det finns tre enkla tumregler som du kan utgå ifrån: 

  • Kameran får inte filma där allmänheten har tillträde. Alltså får du exempelvis inte sätta upp en kamera så att den kan filma gatan utanför ditt hus där både fotgängare och bilister kan passera. Du får heller inte placera kameran så att den kan filma grannens tomt.
  • Kameraövervakningen måste bedrivas i egenskap av dig som privatperson. Du kan inte använda vare sig kameran eller det filmade materialet i syften som har anknytning till exempelvis ditt företag eller en intresseförening som du är medlem i. 
  • Bevakningen måste ha ett tydligt samband och syfte med ditt hushåll. I de flesta fallen används en övervakningskamera som ett komplement till ett befintligt larmsystem, och därmed har kravet uppfyllts.

Läs mer om att kamerabevaka som privatperson på IMYs hemsida.

*Här börjar din prisförfrågan. För att räkna ut pris behöver du svara på ett antal frågor, som ger dig ett uppskattat pris. För att bättre förstå dina behov och anpassa säkerhetslösningen till just din bostad och dess planlösning, kompletterar vi även med ett samtal och erbjudande om en gratis säkerhetsrådgivning.