Brandövning i hemmet

Övning ger färdighet! Genom att genomföra brandövningar regelbundet är du och din familj bättre förberedda om en riktig brand skulle inträffa. Det kan rädda liv.

Brandövning i hemmet

Vid brandlarm är det viktigt att veta vad man ska göra. Särskilt barn kan bli rädda och gömma sig när brandvarnaren piper.
Vi rekommenderar därför att hela familjen tar sig tid att prata om brand och genomför brandövningar minst en gång per år.

Gör brandövningar till ett lek

En brandövning kan enkelt bli en rolig familjeaktivitet. Att se de vuxna krypa eller att få klättra på en stege själv kan leda till både skratt och en tävlingsinstinkt. Ett litet pris när övningen är klar kan också skapa extra motivation.

STEG 1:

KONTROLLERA RÖKDETEKTORERNA

- Testa rökdetektorerna med dina barn så att de känner till ljudet

– Kontrollera att larmet fungerar och att det hörs i alla delar av bostaden

– Aktivera rökdetektorn så att alla i familjen vet hur dessa låter

- Bekanta dig med var brandsläckare finns och öva på att använda dem

STEG 2:

BESTÄM MÖTESPLATS

– Kom överens om en mötesplats som är lätt att komma ihåg på säkert avstånd från bostaden

– Förklara för barnen att det är dit de ska gå när larmet går

- Testa utrymningsvägar och utrymningsutrustning tillsammans med barnen och skapa en utrymningsplan/brandplan

STEG 3:

LÅT ÖVNINGEN BÖRJA

- Be barnen att gå till sina respektive sovrum och vänta tills de hör brandlarmet

– Barn under 6 år ska få hjälp av en vuxen

– En vuxen utlöser rökdetektorn och startar stoppuret

– Om alla är på mötesplatsen på mindre än 2 minuter har ni lyckats. Om inte, försök igen

– Vid en riktig brand, gå till mötesplatsen och ring 112

Planera väl och gör brandövningen till en lek

Hur snabbt du och din familj klarar av att utrymma vid en brand beror på snabbt rökdetektorerna varnar och hur väl förberedda ni är. 

En brand sprider sig väldigt snabbt från rum till rum i ditt hem. När brandvarnaren varnar har du och din familj ofta bara ett par minuter på er att utrymma för att allt ska gå bra. Rökdetektorer som fungerar, varnar snabbt och hörs i alla delar av hemmet är därför livsviktigt. Verisures rökdetektorer är optiska, seriekopplade har tal förutom sirenen, vilket även väcker barn mer effektivt. Du bör ha minst en detektor på varje våning och detektorer i och utanför varje sovrum.

Stängda dörrar och fönster kan hjälpa till att bromsa spridningen av rök, värme och eld. Förutom snabb varning är det viktigt att veta, och öva på, vad man ska göra i händelse av brand. Samla alla i hushållet och skapa en brandplan. Gå igenom ditt hem och inspektera alla möjliga utgångar och flyktvägar. Om du har barn bör du göra en planritning av ditt hem, och markera två utrymningsvägar ut från varje rum, inklusive fönster och dörrar.

Skapa en brandplan

Skapa en brandplan

Samla familjen och gör en plan för vad du ska göra, och i vilken ordning, om en brand skulle starta. Revidera planen när barnen växer och efter erfarenheter från brandövningen.

Kontrollera rökdetektorerna

Kontrollera rökdetektorerna

Kontrollera att rökdetektorerna fungerar och hörs i hela bostaden. Använd testknappen på detektorn för att utlösa brandlarmet. Det är viktigt att barnen lär sig känna igen ljudet från brandvarnaren.

Hitta flyktvägar

Hitta flyktvägar

Gör en planritning över alla rum i huset och rita in dörrar och fönster. Låt barnen hitta minst två flyktvägar från varje rum. Använd brandövningen för att testa din utrymningsutrustning och utrymningsplan.

Bestäm mötesplatsen vid brand

Bestäm mötesplatsen

Kom överens om en mötesplats som är lätt att komma ihåg, och på säkert avstånd från hemmet. Förklara för barnen att det är dit de ska gå när larmet går och att det är viktigt att de stannar där tills hjälp kommer.

Verisure hemlarm skyddar hemmet mot brand

Vad händer under en brandövning?

När du genomför en brandövning övar du på vad alla i familjen ska göra vid en brand, så att rätt val görs på några sekunder.

Det är viktigt att göra en översikt över hela huset som visar alla dörrar och fönster. Planera två utrymningsalternativ i varje rum, så att du har två utrymningsmöjligheter om en väg är blockerad.

Det är lättare att komma ihåg vad man ska göra om man fysiskt har gått igenom en brandövning än om man bara pratat om det innan.

Lär barnen vad de bör och inte bör göra vid en brand

Eld är skrämmande, särskilt för barn. Det är därför viktigt att sätta sig ner och prata med dem om vad de bör och inte bör göra vid en brand.

1. Göm dig inte! Var synlig så att andra kan se dig och du kan bli räddad.

2. Var inte tyst! Gör ljud och rop att det brinner. Då larmar du andra och du blir lättare hittad.

3. Kryp längs golvet för att undvika rök.

4. Stäng dörrar och fönster. Eld behöver syre för att överleva.

5. Gå ut och håll dig utanför! Spring till mötesplatsen och stanna där.

6. Ring räddningstjänsten på 112 och var noga med att barnen lär sig numret och förstå dess funktion.

Familjen pratar om brandövning
Brandövning, mamma och barn kryper

Gör brandövningar till en lek

För barnen kan det vara smart att göra övningen till en lek för att engagera dem och göra övningen mindre skrämmande. Exempel på lek kan vara:

 • Kan du göra ljudet från brandvarnaren så att det hörs i hela huset?
 • Vem i familjen lyckas krypa ut snabbast?
 • Kan mamma och pappa bära ut alla barn ur huset?
 • Kan familjen ta sig till mötesplatsen på 2 minuter?
 • Hitta den bästa vägen ut

 Längs vägen är det viktigt att låta barnen komma med idéer och frågor som kan testas i olika scenarier.

Skapa en brandplan och få en överblick över utrymningsvägar och mötesplatser

Brandplan

Gör en brandplan

Inför brandövningen bör du sätta ihop en brandplan som ska revideras vid varje övning. Denna ska uppdateras vid behov och ger riktlinjer för hur du beter dig vid brandlarm.

Trapphus

Se över flyktvägar

Det är viktigt att få en bra överblick över möjliga utrymningsvägar och om dessa kan användas av hela familjen. Sätt upp brandövningen för att testa de olika utrymningsvägarna.

Mötesplats vid brand

Kom överens om mötesplats

Ordna en mötesplats som är lätt att komma ihåg en bit från huset, till exempel vid studsmattan i trädgården. När du kommer till mötesplatsen, stanna där! Då ser du enkelt om alla kommit ut säkert.

Förberedelser inför brandövningen

Inför brandövningen är det viktigt att få en överblick över bostaden och lägga upp en brandplan.

 • Kolla om du har en rökdetektor på varje våning och i alla sovrum, och testa om de fungerar
 • Lyssna på sirenen så att alla vet hur det låter
 • Kontrollera var brandsläckaren, brandstegen och brandfilten finns och hur du använder dem
 • Kontrollera utrymningsvägar och om de kan användas av alla i familjen
 • Gör en lista över familjemedlemmar och skapa uppgifter som tillhör var och en. Ett exempel är vem av föräldrarna som har ansvaret för vilket barn 
 • Ordna en mötesplats där alla samlas när du lämnat hemmet
Förberedelser inför brandövningen

Hör sirenen från rökdetektorerna 

Ni kan använda rökdetektorns siren i brandövningen. Då kommer ni att bli bekanta med ljudet redan innan en eventuell brand inträffar.

Ladda ner diplom

Har du genomfört brandövningen? Grattis! Nu vet hela familjen vad de ska göra om det börjar brinna.

Brandsäkerhet är mycket viktigt och Verisure vill tacka dig och din familj för att du genomfört brandövningen. Insatsen förtjänar ett pris!

Tryck på knappen nedan för att öppna diplomet. Skriv ut den och ge den till barnen för en väl genomförd brandövning.

LADDA NER DIPLOM

Diplom

Checklista för brandsamtal och brandövningar i hemmet

Vi har skapat en kortfattad checklista åt dig. Här hittar du våra fem viktigaste råd för brandsamtal och brandövningar i hemmet. Klicka på knappen för att öppna listan och skriv ut den. Gå igenom det steg för steg med resten av familjen.

Vanliga frågor om att brandöva hemma

Kan jag använda Verisures rökdetektorer när jag brandövar?

Genom appfunktionen Brandövning kan du simulera rökdetektorernas ljud genom din telefons högtalare under en brandövning. Du kan också genomföra ett ljudtest på valda komponenter under funktionen Status komponenter.

Hur ska man brandöva för en brand i trapphuset?

När ni brandövar för en brand i trapphuset gör ni så här:

 1. Förklara för barnen att man kan känna högt upp på ytterdörren. Om dörren är varm högt upp innebär det att det finns brandrök i trapphuset och då ska man inte gå ut.
 2. Öva på att använda andra vägar ut än ytterdörren om det går.
 3. Bor ni högre upp kan ni öva på att hålla ytterdörren stängd, larma 112 och göra er synliga för räddningstjänsten i fönster eller på balkongen.

Vilka scenarier kan man använda vid en brandövning?

Här är tre vanliga scenarier för en brandövning i hemmet:

 1. Ta sig ut genom ytterdörren
 2. Ta sig ut genom altandörr/balkongdörr
 3. och sist att ta sig ut genom fönster Alla senarior kanske inte är aktuella för er. Anpassa övningen efter hur er bostad ser ut.

Borde man brandöva med brandsläckare, brandfilt och brandstege?

Ja, man bör inkludera brandsläckare, brandfilt och brandstege i sin brandövning. Lär barnen hur brandsläckare och brandfiltar fungerar och visa även hur man använder en brandstege.

Men kom ihåg att brandsläckare och brandfiltar bara kan hantera mindre bränder. Påminn barnen om att det viktigaste är att de tar sig ut.

Vad kostar en brandövning?

En brandövning kostar ingenting. Det är ni själva som står för jobbet. Utgå från informationen på den här sidan och anpassa brandövningen till er familjesituation och bostad.

Varför ska man träna på att krypa vid en brandövning?

Brandrök är livsfarligt och stiger uppåt. Förklara därför för barnen att man kan behöva krypa under röken för att ta sig ut vid en brand. Om man kryper nere vid golvet kan de både se och andas bättre.

Varför ska man prata med barnen om att inte gömma sig?

Bränder är otäckt och många barn kan bli rädda och gömma sig om det börjar brinna. Därför är det mycket viktigt att prata med barnen om att de måste skynda sig ut och aldrig gömma sig vid en brand.

Prata även med barnen om att röken är farlig, men om de kryper nere vid golvet kan de både se och andas bättre.