Uppkopplad brandvarnare från Verisure

Brandvarnare – allt du behöver veta

De flesta bostadsbränder inträffar på fredagar och helger – på eftermiddagen och kvällen när familjen är hemma. Då kan en brandvarnare eller rökdetektor vara skillnaden mellan liv och död.

Många bränder sker också när ingen är hemma, och då krävs det en smart rökdetektor som är uppkopplad till larmcentral, för att en brand ska upptäckas.

Larmoperatörerna kan då tillkalla brandkår som räddar ditt hem. Här är allt du behöver veta om brandvarnare och rökdetektorer – i åtta enkla punkter.

Källa: msb.se

Räkna ut pris på hemlarm med uppkopplade rökdetektorer

RÄKNA UT PRIS

Det finns flera olika typer av brandvarnare

Det finns många olika typer av brandvarnare, och de fungerar på olika sätt. Här är de vanligaste varianterna:

Optiska brandvarnare innehåller fotoceller som larmar vid rökutveckling. Dessa brandvarnare är effektiva när det gäller pyrande bränder – som är den allra vanligaste typen av brand i bostäder.

Joniska brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften och reagerar på både synlig och osynlig rök med hjälp av radioaktiva ämnen. Joniska brandvarnare är bra på att upptäcka snabbt uppflammande bränder, men inte alls lika bra på att upptäcka pyrande bränder.

En temperaturvarnare reagerar när temperaturen överstiger 57 grader och när temperaturstigningen sker snabbt – ett vanligt händelseförlopp vid bränder. En temperaturvarnare bör användas som ett komplement till en optisk eller jonisk brandvarnare.

Sammankopplade brandvarnare är ett modernt sätt att bli trygg. Med flera brandvarnare som är sammankopplade får du kontroll över hela bostaden. Om det skulle börja brinna på nedervåningen sänds en signal till de övriga sammankopplade brandvarnarna, till exempel i sovrummet på övervåningen.

Rökdetektorer. En vanlig brandvarnare piper för att varna dig, men om ingen är hemma så hjälper ju inte det. Med smarta rökdetektorer som är uppkopplade till en larmcentral får du som vanligt en varning i bostaden, men det skickas också ett larm till larmcentralen. Dessutom kan du få ett meddelande till din mobil så att du kan kontakta grannar eller familj. Även andra användare kan få meddelande via sms och/eller e-post.  

Brandvarnare larmar utan orsak?

Är du trött på att din brandvarnare går igång utan anledning? En vanlig orsak till att en brandvarnare piper och tjuter tillsynes utan anledning är att batteriet håller på att ta slut eller att den ger ett falsklarm om den detekterar vattenånga eller partiklar från damm och pollen, vilket kan utlösa brandvarnare.

Brandvarnare som går igång utan anledning är inte bara irriterande, det kan också vara farligt. Många tar nämligen då ur batteriet och glömmer att stoppa i det igen.

Här är fyra sätt att se till att din brandvarnare inte börjar larma utan orsak:

  • Brandvarnare kan reagera på till exempel damm, pollen och vattenånga. Undvik därför att placera brandvarnaren på en plats med mycket drag, eftersom partiklar då kan få larmet att gå.
  • Var noga med rengöring. Du kan även lyfta på locket för att komma åt bättre, detektionskammaren sitter under locket och där är rengöring så klart extra viktigt
  • Undvik att placera din brandvarnare för nära en ljuskälla eller andra saker som innehåller magnetfält.
  • Placera den inte heller på platser där det finns risk för kraftiga temperatursvängningar. Inte heller ska den placeras på en plats där den kan utsättas för vattenånga.
Rökfyllt sovrum med brandvarnare

Så här många brandvarnare behöver du

Du bör ha minst en brandvarnare eller rökdetektor på varje våningsplan i din bostad och aldrig färre än två totalt. Övervakningsområde bör vara max 60 kvadratmeter per brandvarnare, och de bör inte placeras mer än 12 meter ifrån varandra.

Även rökdetektorer bör placeras i varje rum, speciellt i varje sovrum – det sparar dyrbar tid om en brand bryter ut. Rökdetektorerna ska vara sammankopplade så att du varnas när rökutveckling sker i ett annat rum eller på ett annat våningsplan.

Räkna ut pris på hemlarm med uppkopplade rökdetektorer

Räkna ut pris

Demonstration av brandvarnare

Fem tips – här ska du montera brandvarnaren

  • För det första, följ monteringsanvisningarna från leverantören.
  • Brandvarnaren bör placeras i anslutning till sovrummet, så att du är säker på att vakna om det börjar brinna.
  • Du bör placera den i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet.
  • Brandvarnaren ska sitta i taket, aldrig på väggen.
  • Brandvarnaren ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar. Se också upp för att placera dem nära köksspisen eftersom det kan innebära irriterande falsklarm.

En varning om batterierna

Brandvarnarbatterier är ofta 9V litiumbatterier och kan vara märkta som 1, 5 eller 10-årsbatterier. Det innebär dock inte att de håller i så många år – siffran anger batteriets livslängd när de inte används.

Om du till exempel har ett ”10-årsbatteri” så håller det fyra-fem år i en vanlig brandvarnare, och kanske bara två år i en sammankopplingsbar brandvarnare.

Med övervakade rökdetektorer blir du meddelad när batterierna behöver bytas ut.

Så här tar du hand om din brandvarnare

Testa: Kontrollera brandvarnarna minst en gång i månaden – och om du varit bortrest på semester.

Rengör: Rengör brandvarnarna från utsidan med dammsugare minst en gång om året. Torka av med en fuktig trasa. En smutsig brandvarnare (invändigt) blir känsligare och larmar oftare utan anledning.

Byt ut: Byt ut brandvarnarna efter 8 - 10 år. De har begränsad livslängd.

Brandvarnare

Vem är ansvarig för brandvarnaren?

Beroende på hur du bor kan ansvaret för brandvarnaren vara ditt eller någon annans. Det här är vad som gäller i hyresrätt, bostadsrätt, villa, radhus och fritidshus.

Fastighetsägare: Alla fastighetsägare (av fastigheter ämnade för boende) är ansvariga för att minst en brandvarnare installeras i varje hushåll. Hyresgästen är sedan ansvarig för att underhålla brandvarnaren.

Bostadsrättslägenhet: Ansvaret för att köpa och montera brandvarnare ligger hos föreningens styrelse. Men ägaren till bostadsrätten är ansvarig för att underhålla brandvarnaren.

Hyreslägenhet: Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fungerande brandvarnare sätts upp – men du som hyresgäst ansvarar för underhållet.

Villa, radhus och fritidshus: Du som fastighetsägare ansvarar själv för både installation och skötsel.

Källa: storstockholm.brand.se

Ring 013-31 71 73 för kostnadsfri rådgivning Ring 013-31 71 73 för kostnadsfri rådgivning

Eller lämna dina uppgifter så ringer vi dig. Om du är befintlig kund, ring 020-7 24 365. Eller lämna dina uppgifter så ringer vi dig. Om du är befintlig kund, ring 020-7 24 365.

Genom att klicka på knappen accepterar du vår integritets- och webbplatspolicy

Verisure rökdetektor

Smarta rökdetektorer ger högre säkerhet

En vanlig brandvarnare kan varna eller väcka dig om du är hemma när det börjar brinna. Men ljudet från en sådan brandvarnare är meningslöst om ingen är där och kan höra det.

Det är den främsta anledningen till att istället ha ett brandlarm med rökdetektorer som är uppkopplade till en larmcentral. Det är alltid aktivt, även när det övriga larmsystemet är frånkopplat. Dessutom får du och din familj meddelanden via mobilen om brandlarmet går.

Då rökdetektorerna är uppkopplade till larmcentral slipper du att brandlarmet piper utan anledning. Du blir exempelvis meddelad i tid av oss när det är dags att byta batteri utan att brandlarmet går igång utan anledning.

Läs mer om uppkopplade rökdetektorer.