Sammankopplade brandvarnare från Verisure

BRANDVARNARE

Verisure brandvarnare är sammankopplade med varandra och uppkopplade till vår larmcentral. Vid rökutveckling varnar de varandra, vår larmcentral, din mobil och de som är på plats i hemmet.

  • Smarta brandvarnare som snabbt upptäcker bränder
  • Seriekopplade – varnar en så varnar alla
  • Varnar med både siren och talade meddelanden
  • Testar sin egen funktionalitet var 10e minut
  • Vi ringer brandkåren vid verifierad brand

Räkna ut pris på hemlarm med brandskydd
Räkna ut pris*

VILKA OLIKA TYPER AV BRANDVARNARE FINNS DET?

En brandvarnare är till för att göra dig uppmärksam på att en brand har uppstått i din närhet. Det finns olika typer av brandvarnare som fungerar på olika sätt och nedan redogör vi för de vanligaste varianterna.

Trådlös brandvarnare

Den vanligaste brandvarnaren är en trådlös brandvarnare som enkelt monteras i hemmet. Företag och andra större lokaler har ofta trådbundna brandskydd, men för privatpersoner är det allt som oftast trådlösa brandvarnare som gäller. Brandvarnarens huvudsakliga funktion är att tidigt upptäcka en brand och varna de som finns i närheten. När en brand upptäcks ger brandvarnaren ifrån sig ett högt pip eller tjut som pågår tills den stängs av. Hur branden upptäcks beror på vilken typ av brandvarnare.

Optisk brandvarnare

En optisk brandvarnare innehåller avancerade fotoceller som larmar vid rökutveckling. Dessa brandvarnare är effektiva när det gäller pyrande bränder – som är den allra vanligaste typen av brand i bostäder. Pyrande bränder kan exempelvis uppstå från överhettade laddare och kablar eller från ett kvarglömt ljus som tar eld i textilier. Optiska brandvarnare ses som det miljövänliga alternativet då de inte använder något radioaktivt miljöfarligt avfall som joniska brandvarnare gör.

Jonisk brandvarnare

En jonisk brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften och reagerar på både synlig och osynlig rök med hjälp av radioaktiva ämnen. Joniska brandvarnare är bra på att upptäcka snabbt uppflammande bränder som exempelvis att fett på spisen tar eld. De är dock inte lika bra på att upptäcka pyrande bränder. En jonisk brandvarnare innehåller alltså radioaktiva ämnen och ska källsorteras därefter när den ska bytas ut.

Verisure larmcentral

SKA MAN HA OPTISK ELLER JONISK BRANDVARNARE?

En optisk brandvarnare är bra på att upptäcka pyrande bränder. En jonisk brandvarnare är bra på att upptäcka snabbt uppflammande bränder.  Båda har typerna av brandvarnare har sina fördelar och varnar om bränder, men optiska brandvarnare anses som det miljövänliga alternativet. Oavsett om du har en optisk eller jonisk brandvarnare så föreslår vi att den är uppkopplad till en larmcentral. Exempelvis så är Verisures rökdetektorer alltid aktiva och uppkopplade till larmcentral så att larmoperatörer snabbt kan meddela brandkåren om det börjar brinna när du inte är hemma.

Vad är det för skillnad mellan en brandvarnare och en rökdetektor?

Som tidigare nämnt så är brandvarnarens främsta uppgift att upptäcka en brand och varna de som finns i närheten genom att pipa eller tjuta. Men om ingen är hemma för att höra de här ljuden så hjälper inte det mot att ditt hem i värsta fall brinner ner. En vanlig brandvarnare saknar således vissa funktioner som gör att du och ditt hem kan vara helt trygga.

Seriekopplade brandvarnare

Om du exempelvis bor i ett hus med flera våningsplan eller i en lägenhet som är större än 60 kvm är det en mycket god idé att ha ett par seriekopplade brandvarnare. Om en av dessa brandvarnare upptäcker rök så kommer även de andra att börja tjuta. Det här kan ge de som befinner sig på andra sidan bostaden ovärderlig tid att larma, utrymma eller släcka branden.

Uppkopplade rökdetektorer

Det absolut starkaste brandskyddet du kan få börjar med uppkopplade rökdetektorer. Våra smarta rökdetektorer har samma funktioner som vanliga brandvarnare, men med en mängd fler funktioner. Exempelvis är de seriekopplade till varandra och är även uppkopplade till vår larmcentral, dygnet runt, vilket gör att våra larmoperatörer snabbt kan sätta in åtgärder om en brand uppstår både när du är hemma eller bortrest. Rökdetektorerna är alltid aktiva, även när det övriga larmsystemet är frånkopplat, och de ’pratar’ med varandra om en brand upptäcks. Läs mer om uppkopplade rökdetektorer.

Ring 013-31 71 73 för kostnadsfri rådgivning Ring 013-31 71 73 för kostnadsfri rådgivning

Eller lämna dina uppgifter så ringer vi dig. Om du är befintlig kund, ring 020-7 24 365. Eller lämna dina uppgifter så ringer vi dig. Om du är befintlig kund, ring 020-7 24 365.

Genom att klicka på knappen accepterar du vår integritets- och webbplatspolicy

Trådlös brandvarnare från Verisure

BRANDVARNARE – ALLT DU BEHÖVER VETA

Vill du veta mer om hur brandvarnare ska monteras, hur många du behöver och hur du tar hand om dem. Här har vi en komplett guide med allt du behöver veta.

LÄS MER HÄR