Friköp av komponenter?

Bra att veta angående installerade komponenter vid uppsägning.

Möjlighet att friköpa koncept och komponenter

Om du väljer att avsluta din larmtjänst hos Verisure innan du varit kund hos oss i fem år har du två alternativ när det gäller installerade koncept och komponenter.

 

Det finns två alternativ när det gäller installerade komponenter:

1. Montera ner och returnera koncept och komponenter till oss

2. Köpa loss koncept och komponenter till aktuellt friköpspris enligt tabellen nedan

 Koncept Köpa loss pris


Inom 1 år Inom 2 år 2-4 år 4-5 år Efter 5 år Gäller from Kommentar
 Start Villa 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2018.03.18 Gäller alla produkter i konceptet inklusive utökningar. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika komponenter nedan.
 Trygg Total Villa 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2018.03.18 Gäller alla produkter i konceptet inklusive utökningar. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika komponenter nedan.
 Start Lägenhet 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2018.03.18 Gäller alla produkter i konceptet inklusive utökningar. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika komponenter nedan.
 Trygg Total Lägenhet 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2018.03.18 Gäller alla produkter i konceptet inklusive utökningar. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika komponenter nedan.
 Trygg Bas 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2016.01.30 Gäller alla produkter i konceptet inklusive utökningar. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika komponenter nedan.
 Trygg 7000 7000 4000 2000 1 2016.01.30 Gäller alla produkter i konceptet inklusive utökningar. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika komponenter nedan.
 Trygg Plus 7000 7000 4000 2000 1 2016.01.30 Gäller alla produkter i konceptet inklusive utökningar. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika komponenter nedan.
 Trygg Premium 7000 7000 4000 2000 1 2016.01.30 Gäller alla produkter i konceptet inklusive utökningar. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika komponenter nedan.
 Trygg Lägenhet 7000 7000 4000 2000 1 2016.01.30 Gäller alla produkter i konceptet inklusive utökningar. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika komponenter nedan.
 Fritidshus 3000 3000 3000 3000 1 2017.10.01 Gäller alla produkter i konceptet inklusive utökningar. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika komponenter nedan.
 Start Lägenhet - gör det själv 3000 3000 2000 2000 1 2018.09.26 Gäller alla produkter i konceptet inklusive utökningar. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika komponenter nedan.
Komponent


Inom 1 år Inom 2 år 2-4 år 4-5 år Efter 5 år Gäller from Kommentar
 Smart kamera 750 750 250 250 0 2016.01.30 Friköpspriset är per komponent. Tidpunkten räknas från installationsdatum för resp. komponent.
 Smart lås 750 500 0 0 0 2016.01.30 För de fall friköp ej ske vid avslutande av larmtjänst debiteras du för nedmontering av smart lås.
 Vattendetektor 500 500 250 250 0 2016.01.30 Friköpspriset är per komponent. Tidpunkten räknas från installationsdatum för resp. komponent.

För att du ska kunna friköpa koncept och/eller komponenter krävs det att du har anmält friköpet innan avtalstiden löper ut och att du inte är sen med några betalningar. När ditt avtal väl har gått ut har du tyvärr ingen rätt till friköp längre. Äganderätten övergår när eventuella kostnader för koncept och komponenter är betalda.