Friköp av komponenter?

Bra att veta angående installerade komponenter vid uppsägning.

Möjlighet att friköpa LARMLÖSNING och komponenter

Om du väljer att avsluta din larmtjänst hos Verisure innan du varit kund hos oss i fem år har du två alternativ när det gäller installerade larmlösningar och komponenter.


Det finns två alternativ när det gäller installerade komponenter:

1. Montera ner och returnera larmlösning och komponenter till oss

2. Köpa loss larmlösning och komponenter till aktuellt friköpspris enligt tabellen nedan

 Larmlösning Friköpspris - tidpunkt räknat från installationsdatum för resp koncept/komponent


Inom 1 år Inom 2 år 2-4 år 4-5 år Efter 5 år Gäller from Kommentar
 ZeroVision High Security Alarm 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2019.09.09 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 ZeroVision High Security alarm Lägenhet 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2019.09.09 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 High Security Alarm 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2019.09.09 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 High Security Alarm Lägenhet 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2019.09.09 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 Smart Voice Alarm 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2019.09.09 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 Smart Voice Alarm Lägenhet 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2019.09.09 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 Start Villa 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2018.03.18 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 Trygg Total Villa 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2018.03.18 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 Start Lägenhet 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2018.03.18 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 Trygg Total Lägenhet 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2018.03.18 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 Trygg Bas 7 000 7 000 4 000 2 000 1 2016.01.30 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 Trygg 7000 7000 4000 2000 1 2016.01.30 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 Trygg Plus 7000 7000 4000 2000 1 2016.01.30 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 Trygg Premium 7000 7000 4000 2000 1 2016.01.30 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 Trygg Lägenhet 7000 7000 4000 2000 1 2016.01.30 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 Fritidshus 3000 3000 3000 3000 1 2017.10.01 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 Start Lägenhet - gör det själv 3000 3000 2000 2000 1 2018.09.26 Gäller alla komponenter i larmlösningen inklusive utökningar*. Se ev särskilda friköpsvillkor för specifika utökningar nedan.
 Komponent


Inom 1 år Inom 2 år 2-4 år 4-5 år Efter 5 år Gäller from Kommentar
 Smart kamera 750 750 250 250 0 2016.01.30 Friköpspriset är per komponent. Tidpunkten räknas från installationsdatum för resp. komponent.
 Smart lås 750 500 0 0 0 2016.01.30 För de fall friköp ej ske vid avslutande av larmtjänst debiteras du för nedmontering av smart lås.
 Vattendetektor 500 500 250 250 0 2016.01.30 Friköpspriset är per komponent. Tidpunkten räknas från installationsdatum för resp. komponent.

 * Dekaler, SIM-kort och specialprodukter (bl a ZeroVision och Verisure GuardVision ip-kameror) ingående i larmtjänsten kan inte friköpas.

För att du ska kunna friköpa larmlösningen och/eller komponenter krävs det att du har anmält friköpet innan avtalstiden löper ut och att du inte är sen med några betalningar. När ditt avtal väl har gått ut har du tyvärr ingen rätt till friköp längre. Äganderätten övergår när eventuella kostnader för larmlösning och komponenter är betalda.