RENOVERING

Alla komponenter i larmsystemet är skyddade mot åverkan för att säkerställa att de inte kan saboteras eller monteras ned av obehörig. Detta är en viktig del av ditt inbrottsskydd. Om komponenten monteras ned utan att ligga i renoveringsläge kommer skarpa larm in till larmcentralen.

Beroende på vilket larmsystem du har är rutinen för ned- och uppmontering olika. Om du har ett av våra nyare system har du fler möjligheter göra mer saker själv med ditt larmsystem med stöd från guider på Mina Sidor.

Nedan visas bilder på de system som har gör-det-själv möjligheter på Mina Sidor.

 

Trygg Plus

 

Trygg Plus

 

Har du inte något av ovan system behöver du ringa in till vår kundtjänst för att få aktuell komponent lagd i serviceläge för att det inte ska gå skarpa larm från din anläggning när du monterar ned komponenten. Du får montera ned alla komponenter själv och en tekniker behöver hjälpa dig med återmontering. Undantaget är manöverpanelen (knappsatsen) som du kan återmontera själv.

Du behöver lägga din komponent i renoveringsläge med hjälp av ”gör-det-själv-processen ”Renovera” på Mina Sidor innan du påbörjar nedmontering. För mer information om hur du loggar in på Mina Sidor se instruktionerna under Inloggning och Nytt Mina Sidor konto

När du använder funktionen läggs larmkomponenten i renoveringsläge och du får både skriftliga instruktioner och tillgång till filmer för hur du genomför nedmontering på ett enkelt och säkert sätt utan att skada komponenten.

 

Kan jag montera ner larmkomponenter själv när jag ska renovera?

Ja, använd dig av gör-det-själv-processen ”Renovera” som finns på Mina Sidor för att undvika sabotagelarm.

Du kan lägga alla komponenter förutom huvudenheten i renoveringsläge på Mina Sidor. Behöver du ta ned din huvudenhet: ring vår kundtjänst. Du får även återmontera alla komponenter utom huvudenheten under förutsättning att återmonterar på samma plats där komponent tidigare suttit. Om du flyttar en komponent från dess ursprungliga monteringsplats kan det orsaka en kraftigt försämrad detekteringsförmåga. Flytta aldrig en komponent från dess ursprungsposition. Om återmontering på ny plats är nödvändig ring kundtjänst och meddela att du behöver hjälp av servicetekniker för återmontering.

 

Hur ser gör-det-själv-processen ut vid renovering?

När du själv ska ta ner komponenter inför en renovering går du in på Mina Sidor och startar renoveringsguiden som består av två steg. Det första steget är nedmontering och det andra är återmontering.

 

Steg 1 – påbörja renoveringsläge och nedmontering

Det första du behöver göra i renoveringsguiden är att försöka förutse när renoveringen kommer att vara färdig. Det datum du sätter är det datum när du kommer att få en påminnelse från oss att din komponent är i renoveringsläge. Vi kommer då att be dig att antingen slutföra guiden för att lägga tillbaka komponenten i skarpt läge eller förlänga tiden för din renovering. Om du inte gör något vid det tillfället kommer komponenten att fortsatt ligga i renoveringsläge och du kommer att få fler påminnelser från oss tills du slutför guiden och har lagt tillbaka hela ditt system i normalläge.

När du valt vilka komponenter som du vill ska läggas i renoveringsläge kommer du att kunna klicka på respektive komponent för att se instruktioner och filmer om hur du nedmonterar utan att göra åverkan på komponenten.

När dina komponenter är i renoveringsläge genereras fortfarande signaler som registreras i våra system vilket gör att din manöverpanel (knappsats) kan ge dig indikationer genom annorlunda ljud i samband med tillkoppling. Den avvikande signalen är till för att du ska påminnas om att du har en komponent i renoveringsläge. Skiftnyckeln i manöverpanelen kommer att blinka rött så länge komponenten är i renoveringsläge. De eventuell sambotagelarm som utlöses medan komponenten ligger i renoveringsläge är s k ”tysta larm” som enbart syns för dig i appen och på Mina Sidor och för oss i vår larmlogg.

DÄven om en rökdetektor är satt i renoveringsläge kommer den fortsätta att detektera och ljuda vid rökutveckling, dock går det inte in skarpa larmsignaler till larmcentralen. För att undvika detta kan antingen rökdetektorn monteras ner och förvaras på en säker plats eller så kan ett skyddande hölje (exempelvis en plastpåse) träs på rökdetektorn när den fortfarande sitter monterad i taket. Ta aldrig ur batterierna ur en fungerande rökdetektor. Rökdetektorerna är seriekopplade och de fyller alla en viktig funktion i händelse av brand. Om du monterat ned en rökdetektor, förvara den i anslutning till där den varit monterad.

 

Steg 2 – återmontering och avsluta renoveringsläge

När du har renoverat färdigt loggar du in på Mina Sidor igen. Du kommer att se att det står ”återmontera” längst upp på den första sidan du kommer in på. Klicka på den texten för att återuppta och slutföra renoveringsguiden.

 

Renovering pågår

 

Nu kan du välja vilka komponenter du vill återmontera. Du kanske är färdig med renoveringen i ett rum men inte i ett annat. Då kan du återmontera dessa och lägga tillbaka dem i skarpt läge medan du behåller övriga komponenter i renoveringsläge.

Montera upp komponenterna där de tidigare varit placerade med hjälp av instruktionerna i renoveringsguiden på Mina Sidor. Var noga med att följa instruktionerna för att inte skada komponenterna. Om en komponent larmar sabotage efter återmontering sitter den inte som den inte korrekt återmonterad. Vi rekommenderar då att komponenten monteras ner och monteras upp på nytt. Du kan inte slutföra guiden om det finns felmeddelanden. Skiftnyckeln på manöverpanelen slutar att lysa när du slutfört guiden. De avvikande ljuden vid tillkoppling ersätts av ordinarie komponentljud.

« Tillbaka

 

gor-det-sjalv