Med en larmbricka är det enkelt att larma på och av.