VERISURE GUARDIAN

Hur aktiverar jag tjänsten?

Verisure Guardian finns tillgänglig i Verisure App. Du aktiverar enkelt tjänsten genom att följa onboardingflödet som dyker upp när du startar appen. Om du inte aktiverar tjänsten direkt kan du välja att göra det i ett senare skede genom ett ”Aktivera Verisure Guardian”-kort som ligger på din hemskärm eller gå till ”Komponenter och funktioner” i Mer-menyn där du hittar Verisure Guardian.


Vad är Verisure Guardian?

Verisure Guardian är en tjänst vi tagit fram för dig med ett Verisure larmsystem och lanserat under 2020. Brottsförebyggande rådets statistik visar att alltfler känner otrygghet när man rör sig utanför hemmet samtidigt som vi har sett en stor efterfrågan för den här typen av tjänst från våra kunder. Med Verisure Guardian kan du inom Sveriges gränser ta med dig tryggheten överallt.

Verisure SOS – När du behöver vår assistans

Om det uppstår en otrygg situation, oavsett om du är hemma eller inte, kan du trycka på SOS-knappen i din mobil för att skicka ett kontaktlarm till larmcentralen. Med kontaktlarmet följer uppgifter om din position.

Check on me – Tryggheten att veta att någon saknar dig om du inte kommer fram

Om du t.ex. är ute på en promenad och känner dig otrygg kan du använda Check on me. Ställ in förväntad ankomsttid till ditt mål i SOS-timern. Om du inte bekräftar din ankomst innan timern löper ut skickas ett kontaktlarm automatiskt till larmcentralen. Under tiden timern är aktiv kan larmcentralen spåra din position.

För att enkelt och snabbt komma åt Verisure Guardian rekommenderar vi dig att skapa en widget på din mobil.


Vad händer när jag skickar ett kontaktlarm via Verisure SOS?

Din platsinformation, tillsammans med kontaktuppgifter skickas till larmcentralen så att vi kan kontakta dig. Är händelsen en verifierad kritisk situation kan vi vidareförmedla till 112 eller kontakta dina kontaktpersoner.


Vad händer om SOS-timern går ut och jag inte rapporterat min ankomst?

Om SOS timern inte är förlängd eller avstängd i tid skickas ett kontaktlarm till larmcentralen tillsammans med informationen om vad du befunnit dig under den tid timern varit aktiv. Timern fortsätter att vara aktiv, även om du stänger ner Verisure App, tills du stänger av den.

2 minuter innan tiden går ut blir du notifierad både genom en larmande ljudsignal och via push-notiser med vibrationer att tiden håller på att löpa ut. Bedömer du att du behöver mer tid kan du förlänga den aktiva timern. Förlänger du inte timern utan låter den fortsätta räkna ner kommer vi varna dig igen vid 1.30 min, 1 min, 45 sek, 30 sek, 15 sek och 5 sek kvar. Signalen som uppmärksammar dig på att tiden håller på att löpa ut är alltid aktiv även om du valt att stänga av push-notiser, men den kommer inte höras eller kännas via vibration om du har mobilen på ljudlöst läge. Därför är det viktigt att du alltid tillåter push-notiser och har ljudet påslaget när du använder Check on me för att inte trigga ett falsklarm av misstag.

Du kan inte själv välja tidsintervall för varningar, det är alltid förinställt på att börja varna 2 minuter innan tiden går ut. Du kan inte heller välja att bli varnad via SMS istället för push-notis


Kan jag aktivera Verisure Guardian och ta med mig tryggheten överallt?

För att se om du har möjlighet att aktivera Verisure Guardian i din Verisure App, logga in på minasidor och titta under Konto och avtalsinformation/Mina tjänster. Om Verisure Guardian ligger med under ”Mina tjänster” kan du enkelt aktivera den direkt i din App. Hittar du inte Verisure Guardian under ”Mina tjänster”? Kontakta vår kundtjänst på 020-7 24 365 så kan vi ta reda på varför. En förutsättning för att kunna aktivera Verisure Guardian är att du har laddat ner Verisure App. Har du inte redan aktiverat Verisure App? Gör det nu, här.


Hur skapar jag en widget för tjänsten?

  • Vi rekommenderar att du skapar en widget för tjänsten så att du har den tillgänglig när behovet uppstår.
  • Android
  • Tryck (långt tryck) på valfri tom plats på skärmen
  • Välj widgets från menyn och sök efter Verisure.
  • Markera aktuell widget eller ge den ett längre tryck för att dra den till en tom plats på hemskärmen.
  •  När du blir anmodad, välj alternativet för Verisure Guardian. Sedan kan du börja använda tjänsten när du känner dig redo.

iOS

  • Svajpa till höger på hemskärmen, scrolla längst ner och välj Ändra.
  • Leta efter Verisure Guardians widget och välj Lägg till.
  • Tryck och håll ner fingret på widgeten för att dra den på plats. Nu kan du börja använda tjänsten.


Hur och med vem delas min platsinformation?

Din platsinformation delas enbart med Verisures larmcentral när Verisure Guardian är aktiv. GPS data skickas när du aktiverar ett Verisure SOS larm eller under tiden Check on me är aktiv. Inga andra personer i ditt hushåll kan ta del av din platsinformation.


Kan jag använda Verisure Guardian om jag inte delar min platsinformation?

Om du inte delar din platsinformation kan du fortfarande skicka kontaktlarm via Verisure SOS och använda Check on me, men larmcentralen kommer inte ta emot viktig information om din position vid larm vilket kan påverka vår möjlighet att assistera dig i en kritisk situation. Vi rekommenderar att du låter Verisure App ta del av din platsinformation för att få bästa innehåll i tjänsten.


Skickar ni väktare vid larm via Verisure Guardian?

Om du befinner dig i hemmet när du larmar via Verisure Guardian är vår åtgärd densamma som om du skickat larmet via någon av våra fysiska komponenter och väktare skickas vid en verifierad händelse. Befinner du dig på annan plats skickar vi inte en väktare men kan vid en verifierad händelse, och om behov finns, vidareförmedla till räddningstjänsten och/eller kontakta dina kontaktpersoner


När ska jag ringa 112 istället för att använda Verisure Guardian?

Om du befinner dig i en nödsituation eller livshotande tillstånd ska du Alltid ringa 112. Är du det minsta osäker är det alltid bäst att ringa 112.

Vi ersätter inte på något sätt SOS Alarms viktiga samhällsfunktion och när du befinner dig i nödsituation ska du alltid ringa 112.


Går det att använda Verisure Guardian även om jag inte har täckning?

Tjänsten fungerar bara om du har internettäckning. Om du trycker på knappen när du inte har täckning får du en notifiering om att det inte går att skicka signalen. Vad händer om jag tappar täckningen under tiden SOS-timern är aktiv? Om du tappar internetuppkopplingen under tiden som SOS-timern är igång så kommer larmcentralen att ta emot din senaste position och när du får tillbaka uppkopplingen kommer din position att uppdateras igen.