TVÅSTEGSVERIFIERING OCH INLOGGNING

TVÅSTEGSVERIFIERING

Vad är tvåstegsverifiering?

Tvåstegsverifiering är en beprövad metod för att öka säkerheten vid användandet av digitala verktyg, i vårt fall Mina Sidor och Verisure App. Genom att du vid inloggning behöver använda både något du vet (dina användaruppgifter) och något du har (t ex mobiltelefon) minskar möjligheten för att någon olovligen får åtkomst till dina uppgifter.

 

Vad skyddas med tvåstegsverifiering?

Alla nya inloggningsförsök till Mina Sidor, Verisure App och webbshopen säkras med tvåstegsverifiering. Det betyder att all den funktionalitet du har tillgång till när du har loggat in till dessa skyddas av ytterligare en nivå av säkerhet. Du kommer även fortsättningsvis behöva använda din larmkod vid av- och pålarmning, och vid ändring av känsliga detaljer/inställningar kommer vi som tidigare att kräva verifiering med sms-kod.

 

Kan jag välja bort tvåstegsverifiering?

Ja, men det är ingenting vi rekommenderar. Om du väljer bort tvåstegsverifiering gör du det för hela kontot, d.v.s. för samtliga enheter du använder för Mina sidor och/eller Verisure App. Om du känner dig trygg med att fortsättningsvis använda dig av endast användarnamn och lösenord kan du välja bort tvåstegsverifiering under menyn Konto/Inloggningsuppgifter och valet Avaktivera tvåstegsverifiering på Mina Sidor. Du behöver logga in en gång med tvåstegsverifiering för att se detta alternativ.

 

Om jag väljer bort tvåstegsverifiering nu, kan jag aktiva den vid ett senare tillfälle?

Ja, det kan du. Gå in på Inloggningsuppgifter under menyn för Konto, och välj Aktivera tvåstegsverifering

 

Behöver jag ange en engångskod varje gång jag loggar in, även om jag alltid använder mig av samma enhet (mobiltelefon, surfplatta, dator)?

För inlogg på Mina Sidor och Verisure App kan du ange en enhet du loggar in från som tillförlitlig, och detta är något vi rekommenderar för enheter du använder ofta. Du får frågan om att spara enheten som tillförlitlig vid ditt första inloggningstillfälle. Genom att göra detta krävs inte tvåstegsverifiering vid din nästa inloggning från denna enhet. Du kan alltid justera dina inställningar för tillförlitliga enheter under menyn Konto/Inloggningsuppgifter på Mina sidor.

 

Vid vilka tillfällen behöver jag logga in till Verisure App med tvåstegsverifiering på nytt?

För Verisure App tillämpar vi aktivitetsbaserade sessioner. Detta innebär att så länge du använder appen minst en gång per månad, kommer du att stanna inloggad. Om du inte använder appen på en månad kommer du att bli tillfrågad om att logga in på nytt – med användarnamn och lösenord om enheten du använder är satt som tillförlitlig, i annat fall med användarnamn och lösenord i kombination med sms-kod.

 

Vad innebär det att jag anger en enhet som "tillförlitlig"?

När du anger en enhet, t ex en mobiltelefon eller dator, som tillförlitlig betyder det att du vid nästa inloggning inte kommer att behöva ange en engångskod. Om du önskar justera dina inställningar för säkra enheter kan du göra det under menyn Konto/Inloggningsuppgifter när du är inloggad.

 

INLOGGNING

Hur vet jag om jag har ett Mina Sidor-konto?

Nästan alla kunder har ett Mina Sidor-konto. Detta skapades vid installation av larmsystemet. Det enklaste sättet att kontrollera om du har ett konto är att skriva in din mailadress (nuvarande eller tidigare) och begära nytt lösenord via ”glömt lösenordfunktionen”. För att begära nytt lösenord behöver du ha samma mobilnummer som vid installationen eftersom nytt lösenord kräver SMS-verifiering. Om du inte kan logga in med din mailadress och ditt telefonnummer kan Mina Sidor-kontot vara kopplat till en annan behörig person i hushållet.

 

Var ser jag enklast vilket telefonnummer och vilken mailadress jag har registrerad?

Du ser vilka uppgifter du har under menyn ”Konto och tjänsteinformation” / ”Konto och avtalsinformation”, följt av ”Konto” på Mina sidor/i Verisure App.

 

Hur gör jag när jag har glömt mitt lösenord?

Har du glömt ditt lösenord till Mina Sidor kan du ändra till ett nytt via fliken “Glömt lösenord” på minasidor eller via startsidan (i utloggat läge) i Verisure App.

 

Hur uppdaterar jag lösenordet till mitt Mina Sidor-konto?

När du är inloggad, välj menyval ”Konto”. För att byta lösenord krävs inte att du har tillgång till din e-post. För att byta lösenordet behöver du kunna ta emot en verifieringskod via sms till det mobilnummer som är kopplat till ditt Mina Sidor-konto. Om du inte har tillgång till det mobilnummer som är knutet till ditt konto ber vi dig kontakta kundtjänst på 020 -7 24 365 för hjälp.

 

Hur uppdaterar jag telefonnummer och/eller mailadress?

Du ändrar ditt mobilnummer och epostadress under menyval ”Konto”.

 

Hur uppdaterar jag telefonnummer efter aktivering av tvåstegsverifiering?

Om tvåstegsverifiering aktiverats för ditt konto och fel telefonnummer är angivet, kan du i inloggningsprocessen välja ”Jag har inte fått någon kod” och ange att du önskar koden via e-post istället. När du sedan är inloggad kan du via menyval ”Konto” ändra ditt telefonnummer.

 

Mina Sidor-konto – gemensamt eller separat för varje användare?

Vi rekommenderar att alla har egna konton. Detta för både för att underlätta inloggningsprocessen med tvåstegsverifiering, men också för att vi ska ha rätt uppgifter t ex om du påkallar hjälp via Verisure Guardian. Vid delat konto kommer engångskoder vid inloggning alltid skickas till en och samma mobilnummer/epost, oavsett vem som begär koden. Väljer ni att fortsätta med gemensamt konto rekommenderas att ange de enheter var och en loggar in från som tillförlitliga, så uppstår utmaningen med engångskoder endast vid ett första inloggningstillfälle.

 

Hur vet jag om vi har separata Mina Sidor-konton?

Ni har separata konton om ni var och en loggar in med era egna användaruppgifter.

 

Hur skapar jag egna Mina Sidor-konton för mina användare?

Du går in under menyn ”Användare” och uppdaterar rättighetsnivån för den du önskar skapa ett konto till. För alla rättighetsnivåer utom ”Ingen tillgång” kommer en länk att skickas till användaren med instruktioner om hur hen går tillväga för att aktivera ett Mina Sidor-konto.

 

Jag har inte tillgång till min mobil, kan jag ändå logga in?

Ja, det kan du. Som alternativ till att få engångskod via sms kan du välja att få den via e-post. Välj "Jag fick ingen kod". Så länge du har tillgång till epostkontot för den registrerade epostadressen kan du då logga in. Om du ej heller har tillgång till epostadressen, avvakta tills du har åtkomst till din mobil. I det fall både mobilnummer och e-postadress upphört permanent, kontakta kundtjänst.

 

Jag begärde en engångskod, men har inte fått den. Varför?

Om du begärde koden via SMS kan det bero på att du har fel mobilnummer registrerat, att du använder dig av ett delat konto där någon annans mobilnummer/epost mottagit engångskoden eller att det finns störningar i nätet hos din SMS-leverantör. Som alternativ kan du begära engångskoden via e-post. Säkerställ då att du har tillgång till det mailkonto som finns registrerat och glöm inte att titta i inboxen för "skräpmail" där det kan hamna. Om inget av ovan hjälper, kontakta kundtjänst på 020-724365

 

Ibland får jag engångslösenordet via sms och ibland via mail, hur kommer det sig?

När mängden sms har överstigit en given mängd går engångslösenorden över till att skickas via epost, av kostnadsskäl. För enkelhetens skull rekommenderar vi att du anger de enheter du ofta använder som tillförlitliga.

 

Mitt konto låstes när jag försökte logga in, varför?

Om ditt konto låses beror det på att du upprepade gånger har angett fel användarnamn/lösenord eller att du inte har kommit hela vägen i tvåstegsverifieringsprocessen trots upprepade försök. Avvakta 15 minuter och försök igen. Låsningen av konton vid flertalet felaktiga försök har vi för att hindra cyberattacker.

 

Jag påbörjade en inloggning med tvåstegsverifiering, men fick börja om efter en stund. Varför?

Av säkerhetsskäl har vi satt en gräns om 5 minuter för varje steg i processen. Detta innebär att om du spenderar mer än fem minuter innan du slutför något steg och går vidare, kommer du att behöva börja om från början. En omstart räknas som ett nytt inloggningsförsök, och om du misslyckas tre gånger kommer ditt konto att låsas under 15 minuter.

 

Betalar jag för SMS:en som skickas i verifieringsprocessen?

Nej, kostnaden för SMS står Verisure för.

 

« Tillbaka