8

Vill du fjärrstyra belysning och elektroniska apparater via mobilen?

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Nej

   

Ja