Brand

Vem larmar brandkåren när du inte är hemma?

Ett brandvarningssystem är först och främst till för att varna och väcka dig om du sover. Men vad händer om du inte är hemma när larmet går?

Det är den främsta anledningen till varför man bör ha brandlarmet kopplat till en larmcentral. Det är alltid aktivt, även när det övriga larmsystemet är frånkopplat. Dessutom får du och din familj meddelanden via mobilen om brandlarmet går. Det ger dig chansen att agera snabbt genom att till exempel ringa grannarna.