26

Upplever du att er personal ibland utsätts för obehagliga situationer?

Folksam Bakgrundsbild

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Ja

Display block in result: brandskydd-proff

Jump to: 39

Nej

Jump to: 39

Jump to:


Jump to:

Jump to:

Jump to: