18

Vilken verksamhet vill du skydda?

Folksam Bakgrundsbild

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to: contact-data-other11

Handel och butik

Display block in result: handel    

Restaurang, bar och café

Display block in result: restaurang     Jump to: 22

Bygg, industri och verkstad

Display block in result: bygg     Jump to: 25

Kontor

Display block in result: kontor     Jump to: 28

Lantbruk och gård

Display block in result: lantbruk     Jump to: 31

Övrig verksamhet

Display block in result: ovrig-verksamhet     Jump to: 34