34

Använder du utrustning som vid ett driftstopp skulle ge negativa konsekvenser?

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Ja

Display block in result: driftovervakning-proff     Jump to: 38

Nej

    Jump to: 38