21

Vilken typ av miljö vill du skydda?

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Inomhus

Display block in result: inomhus    

Utomhus

Display block in result: utomhus    

Både inomhus och utomhus

Display block in result: inomhus-utomhus