20

Vi har cirka 67 000 kunder i Sverige. De tycker att inbrottsskydd är viktigast, och därefter personskydd och brandskydd. Vad behöver du?

Question type: Checkbox

Value passed to:

Alternative value passed to:

Inbrottsskydd

Display block in result: inbrott    

Personskydd

Display block in result: personskydd    

Kamerasystem

Display block in result: inomhus-utomhus    

Brandskydd

Display block in result: brandskydd    

Driftövervakning

Display block in result: driftovervakning