4

Vilken verksamhet vill du skydda?

Question type: Radio

Value passed to: contact-data-other11

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Handel och butik

Display block in result: handel

Jump to:

Restaurang, bar och café

Display block in result: restaurang

Jump to: 8

Bygg, industri och verkstad

Display block in result: bygg

Jump to: 11

Kontor

Display block in result: kontor

Jump to: 14

Lantbruk och gård

Display block in result: lantbruk

Jump to: 17

Övrig verksamhet

Display block in result: ovrig-verksamhet

Jump to: 20