19

Använder du utrustning som vid ett driftstopp skulle ge negativa konsekvenser?

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Ja

Display block in result: driftovervakning

Jump to: 23

Nej

Jump to: 23

Jump to:

Jump to:

Jump to:

Jump to: