Boyta

3

Hur stort är ditt hem?

I genomsnitt har svenskarna 42 kvadratmeter bostadsyta per person.

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to: contact-data-other4

Style:

Get user value:

Pyttestort

Funnel

Display block in result: stort_hem

Jump to: 5

Medel

Funnel

Display block in result: litet_hem

Jump to: 5

Jättejättestort

Funnel TS

Display block in result: stort_hem

Jump to: 5

142 kvm

Funnel TS

Display block in result: litet_hem

Jump to: 5

Vill inte uppge


Jump to:


Jump to: