13

Har du en säkerhetsdörr?

Folksam Bakgrundsbild

Säkerhetsdörr försvårar för tjuven men gör också att man inte hör om något händer hos grannen. Den försvårar även för räddningstjänsten att ta sig in vid en nödsituation. Därför ingår alltid nyckelförvaring i vår larmtjänst för lägenhet.

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Ja

   

Nej

   

Vet ej