12

Jag vill bli bäst på det jag gör

Folksam Bakgrundsbild


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Stämmer inte alls

   

Stämmer ganska dåligt

   

Stämmer ganska bra

   

Stämmer helt