3

Hur stor är din lägenhet?

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

1 ROK

Display block in result: start-lgh

Jump to: 5

2 ROK

Display block in result: start-lgh

Jump to: 5

3-4 ROK

Display block in result: trygg-total-lgh

Jump to: 5

5-6 ROK

Display block in result: trygg-total-lgh

Jump to: 5

Jump to:

Jump to: