3

Jag vill vara med och arbeta för ett tryggare samhälle.

Folksam Bakgrundsbild

(1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt)

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

1

   

2

   

3

   

4

   

5