1

Jag tycker att hårt arbete ska löna sig.

Folksam Bakgrundsbild

(1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt)

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

1

   

2

   

3

   

4

   

5