4

Jag klarar av snabba förändringar.

Folksam Bakgrundsbild

(1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt)

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

1

Jump to:

2

Jump to:

3

Jump to:

4

Jump to:

5

Jump to:

Jump to: