8

Jag rengör regelbundet köksfläkt och filter från fett

Folksam Bakgrundsbild


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Ja

Display block in result: 8j

Jump to:

Nej

Display block in result: 8n

Jump to:

Jump to:

Jump to:

Jump to:

Jump to: