2

Jag/min familj har en utrymningplan och definerad uppsamlingsplats utanför bostaden vid händelse av brand

Folksam Bakgrundsbild


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Ja

   

Nej