2

Jag/min familj har en utrymningplan och definerad uppsamlingsplats utanför bostaden vid händelse av brand

Folksam Bakgrundsbild


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Ja

Display block in result: 2j

Jump to:

Nej

Display block in result: 2n

Jump to:

Display block in result:

Jump to:


Jump to:


Jump to:


Jump to: