4

Jag kontrollerar och byter ut trasig elutrustning regelbundet, då elfel är en av de vanligaste brandorsakerna i bostäder.

Folksam Bakgrundsbild


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Ja

Display block in result: 4j

Jump to:

Nej

Display block in result: 4n

Jump to:


Jump to:

Jump to:

Jump to:

Jump to: