6

jag är hemma när jag använder torktummlare och tvättmaskin

Folksam Bakgrundsbild


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Ja

Display block in result: 6j

Jump to:

Nej

Display block in result: 6n

Jump to:

Jump to:

Jump to:

Jump to:

Jump to: