1a

Så många kvadratmeter är mitt boende:

Folksam Bakgrundsbild


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Mindre än 100 m²

Display block in result: TryggBasPackage,TryggBasDetails,Bubbles    

100 - 150 m²

Display block in result: TryggPackage,TryggDetails,Bubbles    

Mer än 150 m²

Display block in result: TryggPlusPackage,TryggPlusDetails,Bubbles