verisure

FÅR MAN INSTALLERA LARM I HYRESRÄTT?

Larm till lägenhet

Oron ökar då lägenheter blivit inbrottstjuvens nya guldgruva. På bara 10 år har antalet anmälningar av bostadsinbrott ökat med hela 30 % och värst drabbade är hyresgästerna i Stockholm. Här går vi igenom allt du behöver veta för att installera larm i din hyresrätt.

 

Allt fler inbrott sker idag i lägenheter

Även fast larm genom åren framförallt varit populärt bland villaägare så börjar allt fler bostad- och hyresrätter skydda sig med hjälp av hemlarm. Varför? Anledningen har med den senaste tidens utveckling att göra – allt fler inbrott sker idag i lägenheter och i Stockholm är hyresgästerna idag de mest drabbade i hela landet.

I en rapport från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) fastställs det totala antalet anmälningar av bostadsinbrott ha ökat med hela 30 % procent på bara de senaste 10 åren. Under 2016 drabbades totalt 8080 lägenheter vilket motsvarar hela 36 % av hela årets bostadsinbrott.

”Inbrottstjuven börjar tänka om”

Värt att notera att det också finns vissa punkter i hur brottsligheten skiljer sig mellan villainbrott kontra inbrott mot bostad- och hyresrätter. Enligt samma källa framgår att flest villainbrott anmäls under november månad, tätt följt av oktober och december medan det för lägenhetsinbrotten inte finns samma variationer under året. Alltså har de anmälda inbrotten för villaägare en mer säsongsbetonad prägel vilket är en tendens som i samma utsträckning inte kan urskiljas för boende i bostad- eller hyresrätter.

Men är då ett installerat hemlarm svaret på den ökade risken att drabbas av inbrott? Enligt en slutsats från branschorganisationen Swelarm (nuvarande SäkerhetsBranschen) löper villor utan hemlarm hela 3 gånger så stor risk att drabbas av inbrotts som de som valt att skydda sig genom att installera hemlarm. Något som kan vara en av orsakerna att fler idag installerar hemlarm även i hyresrätten. Utöver det har mycket hänt på marknaden och ett smart hemlarm kan idag fylla flera viktiga funktioner än bara verka brottspreventivt.

”Ljus är inte den vanligaste orsaken”

Årligen inträffar runt 20 000 - 25 000 bostadsbränder i Sverige, något som kostar ca 100 personer livet varje år. Men det är inte som många tror tända ljus som skapar de flesta bostadsbränderna. Glömd spis är den i särklass vanligaste orsaken och utan ett installerat brandskydd kan konsekvenserna av olyckligt vardagsslarv bli ödesdigra. Inför valet av lägenhetslarm kan det därför vara klokt att titta på ett system där både inbrotts- och brandskydd ingår och helst uppkopplat till en larmcentral.

Så hittar du rätt larm till lägenheten

För att välja rätt larm till din lägenhet behöver du först bestämma hur omfattande hemlarmet ska vara. Det finns några frågeställningar du kan ha i beaktning:

- Ska det vara uppkopplat till larmcentral?

- Vill du ha väktarutryckningar?

- Vill du kunna styra larmet i mobilen eller inte?

- Vad händer när larmet går?

- Vill du att brandskydd ska ingå i larmsystemet?

- Vem kommer reagera på ditt larm?

- Vilka extrafunktioner vill du att ditt larm ska ha?

Det kan låta självklart, men rätt hemlarm för dig, är det larm som passar just dina behov. Vad som är rätt för dig beror på flera faktorer som exempelvis din planlösning, din lägenhets storlek eller dina särskilda önskemål.

Det är just därför som Verisure har tagit fram ett anpassningsbart lägenhetslarm där både inbrotts- och brandskydd ingår, samtidigt som systemet alltid är uppkopplat till en larmcentral. Skulle något hända så sätts rätt åtgärd snabbt in.

Genom Verisure App i mobilen, kan du också själv hålla koll på din bostad, var du än befinner dig. I brandskyddet ingår rökdetektorer som är uppkopplade till larmcentralen. Om detektorerna registrerar rökutveckling varnar de med både röstmeddelande och signal så att alla i hemmet snabbt vet var rökutvecklingen finns. Samtidigt går larmet till larmcentralen som vid verifierad brand kan kontakta räddningstjänsten. Du blir också själv meddelad direkt i mobilen.

”Verisure har kommit längst i sitt arbete”

Testfakta - det oberoende test- och researchföretaget som syftar att guida köparen och främja kvalitet, skriver att allt fler leverantörer försöker bygga ut larmtjänsterna med hemtjänster genom lösningar som högupplösta kameror, fjärrstyrda dörrlås eller eluttag. Men, efter en jämförelse med marknadens aktörer drar de slutsatsen att Verisure kommit längst sitt arbete. Läs mer om hur Verisure står sig här: http://www.testfakta.se/sv/hem-hushall/article/valj- ratt- larm-till- lagenheten

Får man installera larm i sin hyresrätt?

Enligt rapporten Svenskarna & Trygghet 2017 känner hyresgäster i lägenhet sig generellt mer otrygga än resten av befolkningen.

Så vad säger då bostadsbolagen om att installera larm till hyreslägenheten? Om man frågar de 17 största bostadsbolagen i Stockholms-län är svaret ett ringande ja. Det gjorde just Hem&Hyra som efter att ha frågat runt kunde konstatera att;

”… det är okej för hyresgästen att montera larm på eget initiativ”.

Observera att inga av bolagen har det som standard i sina hyreslägenheter men att frågan blivit aktuell för allt flera – troligen ett resultat av det antalet lägenhetsinbrott de senaste åren. Förekom tjuven. Skaffa Verisures smarta hemlarm.

Visste du detta om inbrott?

- 2016 polisanmäldes 22 000 bostadsinbrott, och av dessa var hela 8080 riktat mot lägenheter.

- Många kriminella lever på tips. Tänk efter före innan du skriver på sociala medier att du ska resa bort.

Räkna ut pris på hemlarm
verisure