2016-05-12

Inbrottstjuvens guide till ditt hem

Inbrottstjuv

Vilka ägodelar står högst upp på inbrottstjuvens önskelista? Var i ditt hem letar de? Och vilket är det bästa inbrottsskyddet för din familj? Här får du svaren från inbrottstjuvarna själva.

 

För några år sedan intervjuade inspektör Kent Pira vid Kungsholmens närpolis 20 personer som hade begått bostadsinbrott. Piras rapport ”Vad vet vi om bostadsinbrott?” ger oss en inblick i vad som driver inbrottstjuvar och vad som fungerar avskräckande. Här är ett axplock av resultaten.


Motivation: pengar och spänning

Vilket motiv ligger bakom ett inbrott? Kent Piras intervjupersoner angav flera skäl. Svaren som hamnade högst på listan var:

Pengar: 76,45 %
Spänning: 15,21 %
Påverkan av andra: 4,55 %

Räkna ut ditt pris på hemlarm

Spänningens roll ska inte underskattas: På frågan om gärningspersonen skulle göra inbrott även om han eller hon hade pengar svarade 9 av de 20 intervjupersonerna ”ja”. Men pengar är ändå det starkaste motivet, och detta behov är inte sällan kopplat till ett drogmissbruk. I de flesta fall utfördes inbrotten när inbrottstjuvarna var påverkade av stimulansmedel, företrädelsevis droger.

 

Det hetaste stöldgodset

När Kent Piras intervjupersoner pratade om attraktivt stöldgods var guld, antikviteter, kontanter, alkohol, elektronik och medicin återkommande. Badrumsskåpet var en populär plats att leta på – dels för att det ofta ligger klockor, ringar och halsband där, men även för att det är förvaringsplats för medicin. När de väl hittat sitt byte behöll inbrottstjuvarna det inte länge. Enligt rapporten gjorde tjuvarna gärna sig av med ägodelarna bara timmar efter inbrottet, ofta genom att sälja det till en hälare.


”Gömmer du värdesaker i tvättkorgen eller frysen? Sluta med det.”

 

Misslyckade gömställen

Gömmer du värdesaker i tvättkorgen eller frysen? Sluta med det – dessa platser nämnde inbrottstjuvarna som klassiska ”gömställen” att undersöka. Att låsa in värdesaker i synliga värdeskåp kan också göra mer skada än nytta. Samtliga personer som Pira pratade med blev mer motiverade att öppna ett skåp om det var låst. Om skåpet var svårt att få upp kunde tjuvarna ofta ta med hela skåpet – eller sälja informationen om var det fanns till andra kriminella.

 

Hemlarm och hund avskräcker

När inbrottstjuvarna betygsatte avskräckande faktorer för att begå bostadsinbrott hamnade ”Skylt om privat område” längst ned på listan. Skylten fick 21 poäng på en skala från 20 till 100. Men vilka faktorer toppade listan?

1. Mycket människor i området, 79 poäng
2. Vetskap om hund, 78 poäng
3. Gallergrind, 78 poäng
4. Fönstergaller, 77 poäng
5. Vetskap om hemlarm, 76 poäng
6. Synliga människor i området, 72 poäng
7. Eftersatt hus (oordning, brytskador, klotter), 72 poäng
8. Frågvisa människor i området, 70 poäng

Att omge dig med människor, hundar, ett bra skalskydd och ett modernt larmsystem är alltså det bästa sättet att avskräcka inbrottstjuvarna. Men vilket är då det bästa hemlarmet, eller det värsta för en inbrottstjuv? Jo, det är ett uppkopplat larmsystem – när larmet var kopplat till ett vaktbolag tänkte inbrottstjuvarna en extra gång innan de försökte ta sig in.

 

Vill du veta mer om hur du kan skydda ditt hem? Gör det enkla testet som visar vilket hemlarm som passar just dig.

Kategorier: Säkerhetstips


Kommentarer
Stängd för fler kommentarer