2015-12-17

Inbrotten i lägenheter ökar

Inbrott i lägenhet

Många som bor i lägenhet tror inte att det sker så mycket inbrott i just lägenheter och gör därför nästan inget för att minska risken. Polisens statistik är dock tydlig. Inbrotten i lägenheter har ökat med nästan 20 % de senaste 10 åren. Varje vecka drabbas i genomsnitt 148 familjer.


Inbrotten i lägenheter ökade under förra året och för vissa områden i större städer har ökningen varit mycket kraftig. Att inbrott endast sker hos villaägare är en vanlig missuppfattning. Medan villaägare i många år vidtagit åtgärder för att säkra sitt hem så tror många lägenhetsinnehavare helt enkelt inte att ett inbrott kan drabba dem. De tänker därför inte på att säkra sin bostad mot inbrott. Vår erfarenhet är att många reagerar först när de själva, eller någon närstående, drabbas.

 

Vi vet vilka de enklaste och bästa åtgärderna du som lägenhetsinnehavare bör ta. Då risken är högst verklig och inbrott sker varje dag, så har vi gjort en lista med tips.

 

  1. Se till att ha ett bra lås och säkerställ att du vet vilka som har nycklar till ditt hem. Har låset suttit i många år eller om det har funnits många ägare till lägenheten – byt lås! Det kan finnas extra nycklar som du inte känner till.
     
  2. Installera ett uppkopplat och övervakat inbrottslarm. Många som bor i lägenheter vet inte att ett inbrottslarm fungerar lika bra i lägenheter som i villor. Det sista en inbrottstjuv vill är att dra uppmärksamheten till sig och vi vet att vetskap om larm avhåller tjuven från inbrott.

  3. Se till att det ser ut som att någon är hemma, även när du är bortrest. Använd timer för att simulera att lampor tänds och släcks vid olika tider, och be någon ta hand om din post.

  4. Var uppmärksam på okända personer i trapphuset. Vi vet att uppmärksamma grannar skrämmer bort tjuvar.

 

Läs mer om lägenhetslarm »

Inga kategorier valda