2015-07-28

Fastnar du på bild?

Verisure kameradetektor

Vi får ganska ofta frågor från kunder kring funktionen i våra kameradetektorer. Att en kamera i larmsystemet gör skillnad och underlättar för att sätta in rätt åtgärd så snart som möjligt, det är vi överens om. Men så är det där med att man känner sig lite övervakad och iakttagen…


Först ett klargörande – vi kan aldrig gå in och titta hur det är hemma hos dig, via din kamera. Det finns två tillfällen, utom vår kontroll, som gör att kameran tar bilder:

- larmet är tillkopplat, och rörelsesensorn i kameradetektorn reagerar på rörelse
- eventuell länkad rökdetektor detekterar rök


Om ditt larm är tillkopplat och rörelsesensorn i din kameradetektor reagerar på rörelse, kommer den att ta en serie av bilder att skicka över till larmoperatören som handhar ditt ärende på larmcentralen. Ju närmre detektorn, desto mindre rörelse behövs för att larmet ska gå. På linsen räcker det att en fluga bestämmer sig för att parkera eller ta en liten promenad. Den kan också reagera på direkt solljus och fladdrande gardiner (det är därför miljön i utrymmet var viktigt att ta hänsyn till vid installationen av ditt larmsystem). Bilderna används av larmoperatören och beroende på vad bilderna visar larmas du, väktare, polis eller brandkår.


Kameradetektorn fungerar på precis samma sätt, och har precis samma syfte, när det gäller brand. Skulle någon av dina rökdetektorer reagera på rök, kommer de skicka en signal till kameradetektorn att ta en serie bilder att skicka till larmcentralen. I ett tillfälle med brand är sekunderna dyrbara, och möjligheten till verifiering av brand och påkallande av rätt resurser gör stor skillnad i utgången av en brandincident.

Så, som svar på frågan i inledningen: Ja. Du kan fastna på bild. OM du befinner dig hemma med larmet på och larmet löser ut, eller OM det startar en brand i ditt hem när du är hemma. Och nej, vi kan aldrig komma åt kameran eller se bilder från ditt hem i några andra situationer. Tryggt, eller hur?


Kommentarer
 1. Sven-Erik Lide'n
  Idag kommer det varningar att det är enkelt att störa ut larmen med en störsändare för några 100 lappar. Gäller det även larm som har både bredbands och GSM anslutning?
  Tacksam för svar då jag har larm från er.
  # 1
  2015-09-02
 2. Verisure
  Hej! Jag vill börja med att säga att störsändare i samband med inbrott är någonting vi totalt sett träffat på vid enstaka tillfällen under vår mer än 25-åriga historia. Trots begränsad förekomst tar vi givetvis denna risk med oss i utvecklingen av säkerheten i våra produkter. Vi bevakar hur vår omvärld förändras och anpassar våra produkter för att leverera en hög nivå av säkerhet. Med jämna mellanrum rapporterar media om ärenden där störsändare förekommer, vilket självklart skapar oro hos flera av våra kunder.

  Vi förespråkar alltid dubbla kommunikationsvägar, med överföring via både GSM och ethernet. Du har alltså säkrat kommunikationen för ditt larmsystem så mycket det bara går. Med GSM och ethernet anslutet har larmet fyra olika vägar för att kommunicera med vår larmcentral på olika frekvenser. Om ditt larmsystem är tillkopplat kommer dessutom ett larm till vår larmcentral om det pågår försök till utstörning. Vid denna typ av larm har vi givetvis väktaråtgärd. Så du kan vara trygg i vetskapen att vi agerar om något händer hemma hos dig.

  Jag hoppas att du med detta svar ska fortsätta att känna dig trygg med oss. 
  # 18
  2015-09-04
 3. Fredrik
  Jag har fått uppfattningen att dessa störsändare även kan störa ut kmmunikationen med detektorerna. Dvs magnetkontakterna/rörelsedeckare tappar kontakten med centralenheten. Hur beter sig anläggningen då?
  # 20
  2015-09-11
 4. rick
  Vem bevakar väktarna
  # 21
  2015-09-25
 5. Mårten
  Uppföljningsfråga på tidigare kommentar:
  Men hur är det med skyddet för störningar mellan detektorer och centralenheten?
  # 22
  2015-09-26
 6. Verisure
  Hej Fredrik och Mårten!
  Skulle komponenterna störas ut till centralenheten kommer det att genereras ett larm in till larmcentralen och vi kommer, som tidigare nämnts, ha väktaråtgärd.
  # 31
  2015-10-01
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar