produkter
säkerhetstips
verisure

FASTNAR DU PÅ BILD?

Verisure kameradetektor

Vi får ganska ofta frågor från kunder kring funktionen i våra kameradetektorer. Att en kamera i larmsystemet gör skillnad och underlättar för att sätta in rätt åtgärd så snart som möjligt, det är vi överens om. Men så är det där med att man känner sig lite övervakad och iakttagen…

 

Först ett klargörande – vi kan aldrig gå in och titta hur det är hemma hos dig, via din kamera. Det finns två tillfällen, utom vår kontroll, som gör att kameran tar bilder:

- larmet är tillkopplat, och rörelsesensorn i kameradetektorn reagerar på rörelse

- eventuell länkad rökdetektor detekterar rök

Om ditt larm är tillkopplat och rörelsesensorn i din kameradetektor reagerar på rörelse, kommer den att ta en serie av bilder att skicka över till larmoperatören som handhar ditt ärende på larmcentralen. Ju närmre detektorn, desto mindre rörelse behövs för att larmet ska gå. På linsen räcker det att en fluga bestämmer sig för att parkera eller ta en liten promenad. Den kan också reagera på direkt solljus och fladdrande gardiner (det är därför miljön i utrymmet var viktigt att ta hänsyn till vid installationen av ditt larmsystem). Bilderna används av larmoperatören och beroende på vad bilderna visar larmas du, väktare, polis eller brandkår.

Kameradetektorn fungerar på precis samma sätt, och har precis samma syfte, när det gäller brand. Skulle någon av dina rökdetektorer reagera på rök, kommer de skicka en signal till kameradetektorn att ta en serie bilder att skicka till larmcentralen. I ett tillfälle med brand är sekunderna dyrbara, och möjligheten till verifiering av brand och påkallande av rätt resurser gör stor skillnad i utgången av en brandincident.

Så, som svar på frågan i inledningen: Ja. Du kan fastna på bild. OM du befinner dig hemma med larmet på och larmet löser ut, eller OM det startar en brand i ditt hem när du är hemma. Och nej, vi kan aldrig komma åt kameran eller se bilder från ditt hem i några andra situationer. Tryggt, eller hur?

 
produkter
säkerhetstips
verisure