2014-01-20

Visste du att Verisure Sverige är certifierade enligt ISO 9001 och SSF136?

Verisure Vbox

Det går otroligt bra just nu. Fler har upptäckt Verisure och vi har en tillströmning av kunder som också vill ta del av de tjänster som vi levererar. Dessvärre så har det också gett lite längre svarstider på kundtjänst än vad vi och våra kunder är vana vid. Detta är inget vi accepterar och vi arbetar hårt med att öka effektviteten. Läs mer nedan.


Vi har ett kvalitetsledningssystem som kontrolleras genom revisioner en gång per år och vart 5:e år är det nycertifiering. Dessa revisioner utförs av SBSC Svensk Brand och Säkerhetscertifiering.


Revisionen innebär att man ser över organisationens förmåga att uppfylla kundkrav, författningskrav och organisationens egna krav. Översyn sker av våra kvalitetsmål så som våra svarstider, kvitteringstider av larm, cancelleringar och sjukfrånvaro. Kontroller görs av dokumenthantering, rutiner, arkivering och processer. Kundnöjdhetsmätningar analyseras för att se hur vi kan öka kundtillfredställelsen.


Gällande SSF136 så kontrollerar SBSC alla de krav som finns för att få driva en larmcentral, kan vara hur tjocka väggarna ska vara till skyddsklassade fönster och slussar. Att vår personal är godkända av Länsstyrelsen och att sekretess följs.
Ja, listan kan bli lång över alla kontroller som genomförs. Kontentan är att det handlar om så mycket mer än att bara kontrollera. Det handlar också om att ständigt utveckla, förbättra, förebygga för både medarbetare och kund. Trygghet helt enkelt. För oss och för er.

Kategorier: Verisure